LGGRTC LOGO

 

OKUPUOTŲ VALSTYBIŲ PILIEČIAI ANTRAJAME PASAULINIAME KARE

 

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMŲ CENTRAS

LIETUVOS KARO ISTORIJOS DRAUGIJA

2002 m. spalio 10 d. (ketvirtadienis)

"Ratonda" viešbutis

Gedimino pr.52/1

Vilnius

Pradžia – 10 val.

Lietuva, savo modernią istoriją dalina į dvi dalis – iki 1940 m. okupacijos ir po jos. 1939 m. rugsėjo 1 d. prasidėjęs II Pasaulinis karas - tai karas, padaręs daugiausia materialinės bei moralinės žalos visai žmonijai ir kiekvienam žmogui atskirai. Per neįtikėtinai trumpą laiką radikaliai pasikeitė ir daugelio valstybių, ir milijonų žmonių likimai.

Į II Pasaulinio karo mašiną buvo įtrauktas beveik kiekvienas Lietuvos gyventojas, nepriklausomai nuo jo tautybės. Deja, Lietuvos piliečiai neturėjo galimybės stoti į savo šalies kariuomenės gretas ir ginti jos teritoriją nuo okupantų. Lietuvos valdžia, prasidėjus II Pasauliniam karui, pasirinko neutralumo politiką.

1940 m. birželio 15d. į Lietuvos teritoriją laisvai įžengė RA daliniai, o 1941 m. birželio mėn. hitlerinei Vokietijai pradėjus Rytų fronto puolimą, Lietuva atsidūrė vokiečių rankose.

Okupuotos Lietuvos, kaip ir kitų okupuotų šalių gyventojai, buvo priversti ar savo noru tarnavo tik svetimose armijose.

Konferencijoje bus bandoma išsiaiškinti kas gi buvo svetimose armijose tarnavę okupuotų šalių piliečiai – ar aplinkybių aukos? ar išvaduotojai? ar kolaborantai? ar…?

Konferencijoje dalyvaus istorikai iš Lietuvos, Latvijos bei Lenkijos.

PROGRAMA:

10.00–10.05
ĮVADINIS ŽODIS
10.05–10.25
LIETUVIAI TARPUKARIO LENKIJOS KARIUOMENĖJE IR JŲ INDĖLIS 1939 M. LENKIJOS KAMPANIJOJE
Prof. dr. hab. Waldemar Rezmer
Torunės Universitetas (Lenkija)
10.25–10.45
VILNIAUS KRAŠTO ŽYDAI KARO AKIVAIZDOJE 1939 M. IR SOVIETŲ BEI VOKIEČIŲ OKUPACIJOS METAIS
Prof. dr. hab. Michal Klimecki
Torunės universitetas (Lenkija)
10.45–11.05
1939–1940 Į LIETUVĄ INTERNUOTI LENKIJOS KAREIVIAI
Prof. Stanislaw Jaczynski
Nacionalinės gynybos universitetas (Lenkija)
KLAUSIMAI
11.10–11.30
Kavos pertraukėlė
11.30–11.50
NACISTINĖS VOKIETIJOS POLITIKA, ĮTRAUKIANT OKUPUOTŲ BALTIJOS ŠALIŲ GYVENTOJUS Į KARINIUS–POLICINIUS DALINIUS ANTROJO PASAULINIO KARO METAIS
Dr.Petras Stankeras
Vidaus reikalų ministerija
11.50–12.10
24-OJO LATVIJOS TERITORINIO ŠAULIŲ KORPUSO LIKIMAS 1941 M. BIRŽELIO–LIEPOS MĖNESIAIS
Eriks Jekabsons
Latvijos valstybinis istorijos archyvas
12.10–12.50
Latvijos dokumentinis filmas
"LATVIJOS LEGIONAS"
Rež. Inara Kolmane
KLAUSIMAI
12.55–14.25
PERTRAUKA
14.25–14.45
PEREINAMASIS LAIKOTARPIS: IŠ 29–OJO KORPUSO Į SAVISAUGOS BATALIONUS
Stasys Knezys
Lietuvos atsargos karininkų sąjunga
14.45–15.05
LIETUVOS POLICIJOS BATALIONŲ VEIKLA IR JOS VERTINIMAI
Arūnas Bubnys
Lietuvos istorijos institutas
15.05–15.25
LATVIŲ KARIAI VOKIEČIŲ IR RA KARIUOMENĖSE ANTROJO PASAULINIO KARO METAIS: TYRIMO PROBLEMOS
Uldis Neiburgs
Latvijos karo muziejus
KLAUSIMAI
15.30–15.50
Kavos pertraukėlė
15.50–16.10
LIETUVOS KARO BELAISVIAI VAKARŲ ŠALYSE PO ANTROJO PASAULINIO KARO
Rytas Narvydas
LGGRTC
16.10–16.30
PRIEVARTINĖS MOBILIZACIJOS ANTROJO PASAULINIO KARO METAIS
Dr. Arvydas Anušauskas
LGGRTC
16.30–16.50
ŠIUOLAIKINĖ LENKŲ ISTORINĖ LITERATŪRA APIE SOVIETŲ IR VOKIEČIŲ OKUPUOTOS LIETUVOS PROBLEMATIKĄ 1940–1945 M.
Prof. dr. hab. Zbigniew Karpus
Torunės universitetas (Lenkija)
16.50–17.30
KLAUSIMAI IR DISKUSIJOS
17.30

KONFERENCIJOS UŽDARYMAS

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras