LGGRTC LOGO

 

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA

 

ATSAKOMYBĖS POLITIKA LIETUVOJE.
Karo nusikaltimų ir genocido tyrimai bei vertinimai 1992–2002 m.

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

TOLERANCIJOS CENTRAS

Prieš 10 metų, 1992 m. balandžio 9 d. Lietuva prisijungė prie tarptautinių konvencijų dėl atsakomybės už genocidą ir priėmė Lietuvos įstatymą dėl atsakomybės už genocidą. 2002 m. balandžio 8 d. konferencija skirta genocido, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmonijai tyrimo ir teisinio vertinimo Lietuvoje 1992–2002 m. analizei.

Dalyvauti konferencijos darbe kviečiami mokslininkai ir specialistai iš Teisės universiteto, Generalinės prokuratūros, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos žmogaus teisių centro, LR Seimo Žmogaus ir piliečių teisių bei tautybių reikalų komiteto, Latvijos totalitarizmo pasekmių dokumentavimo centro, Vytauto Didžiojo universiteto ir kt.

Konferencijos pranešimai ir diskusijos suskirstytos į dvi dalis „TEISINIAI IR ISTORINIAI TYRIMAI” ir „ATSAKOMYBĖS POLITIKA”

I dalyje „Teisiniai ir istoriniai tyrimai“ numatoma išklausyti pranešimus ir diskutuoti šiomis temomis:

skirtukas Lietuvos teisėsauga – karo nusikaltimų ir genocido tyrimo patyrimas;
skirtukas Kaimyninių šalių patyrimas (Latvija, Lenkija ir kt.);
skirtukas Genocido konvencijos taikymo teisinės problemos;
skirtukas Karo nusikaltimų ir genocido padarinių istoriniai tyrimai;
skirtukas Genocido tyrimo institucija Lietuvoje: kilmė, raida ir perspektyvos

II dalyje „Atsakomybės politika Lietuvoje“ numatoma išklausyti pranešimus ir diskutuoti šiomis temomis:

skirtukas Požiūris į Holokaustą – šiuolaikinės Lietuvos politinė problema;
skirtukas Šiuolaikinės teisinės atsakomybės samprata (valstybės, kaip teisinės atsakomybės subjekto, specifika);
skirtukas Genocido ir teroro aukų teisių atstatymas ir integracija į Europos Sąjungą;
skirtukas Politinė valia ir atsakomybė;
skirtukas Teisingumas – po 60 metų;
skirtukas Karo nusikaltimų ir holokausto padariniai: žydų nuosavybės restitucijos problemos;
skirtukas Genocido padariniai Lietuvoje: nuosavybės teisių atkūrimo problemos;
skirtukas Karo nusikaltimų ir genocido tyrimo aktualijos. Lūkesčiai ir realijos;
skirtukas Teisinės atsakomybės už karo nusikaltimus ir genocidą raida Lietuvoje 1992–2002 metais.

 

PROGRAMA

2002 m. balandžio 8 d.
(Žydų muziejaus Tolerancijos centras, Naugarduko g. 10)

ĮVADINIS ŽODIS

Dalia Kuodytė
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Gediminas Dalinkevičius
LR Seimo Žmogaus ir piliečių teisių bei tautybių reikalų komitetas

I DALIS
ATSAKOMYBĖS POLITIKA

Politinė valia ir atsakomybė
Vytautas Landsbergis, LR Seimo narys

Skriauda, kompensacija, atsakomybė: moralinis-psichologinis aspektas
Markas Zingeris, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinio režimo nusikaltimams Lietuvoje įvertinti tyrimų koordinatorius, rašytojas

Nacių konfiskuoto turto restitucija Vakarų Europoje po Antrojo pasaulinio karo
Dr. Šarūnas Liekis, Teisės universiteto Politologijos katedra

Valstybės reptrospektyvinė atsakomybė dėl nusikalstama veikla padarytos žalos
Dr. Antanas Rudzinskas, Teisės universiteto Civilinės ir komercinės teisės katedra

Karo nusikaltimų ir genocido padarinių istoriniai tyrimai Lietuvoje 1992–2002 m.
Doc. dr. Arvydas Anušauskas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro GRT departamento direktorius

II DALIS
TEISINIAI IR ISTORINIAI TYRIMAI

Karo nusikaltimų ir genocido tyrimai Latvijoje
Ritvars Jansons, Latvijos totalitarizmo pasekmių dokumentavimo centro darbuotojas

Generalinės prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyriaus tyrimai genocido ir karo nusikaltimų baudžiamosiose bylose 1992–2002 m.
Liudvikas Sabutis, Generalinės prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyriaus vadovo pavaduotojas

Karo nusikaltimų ir genocido reglamentavimo Lietuvos Respublikos baudžiamuosiose įstatymuose raida
Dr. Justinas Žilinskas, LTU Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės katedros docentas

Institucijų sąveika, tiriant nusikaltimus žmoniškumui
Rytas Narvydas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Specialiųjų tyrimų vadovas

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras