LGGRTC LOGO

 

Pasipriešinimo judėjimas 1939–1945 m.

 

SEMINARAS

Lietuvių ir lenkų istorijos pamoka

Lietuvių ir lenkų santykiai XX amžiuje buvo nepaprastai komplikuoti. Tai persidavė ir abiejų tautų rezistenciniams sąjūdžiams, kilusiems po Lietuvos ir Lenkijos valstybių okupacijos 1939–1940 metais. Vėliau tam turėjo įtakos ir abiejų pusių skirtinga pažiūra į okupantus, Lietuvių savisaugos batalionų ir saugumo policijos bei Armijos Krajovos veiksmai. Visa tai turi dar kartą tapti diskusijų ir aptarimų objektu.

PROGRAMA
1999 M. GRUODŽIO 3 d.

Jan Król, Lenkijos Seimo vicemaršalka, Lenkijos-Lietuvos Seimų narių asamblėjos pirmininkas

Andrius Kubilius, Lietuvos Seimo pirmininko pavaduotojas, Lietuvos-Lenkijos Seimų narių asamblėjos pirmininkas

Pranešimai

Dr. Henryk Piskunowicz
Armijos krajovos Vilniaus apygarda ir santykiai su civiliais gyventojais.

Dr. Rimantas Zizas
Lietuvių-lenkų konflikto paribys: kaimų gyvenimas 1943–1944 metais.

Dr. Sigitas Jegelevičius
Lietuvių savivalda ir vokiečių okupacinė valdžia: tarp kolaboravimo ir rezistencijos.

Dr. Jaroslaw Wolkonowski
Lenkų-vokiečių derybos: diplomatija ar susitarimas?

Dr. Krzysztof Tarka
Lietuvių ir lenkų pasipriešinimo judėjimai sąjungininkų politikos kontekste.

Dr. Kęstutis Girnius
Lietuvių pasipriešinimas ir Vakarai.

Dr. Arūnas Bubnys
Lietuvių ir lenkų pasipriešinimo judėjimai 1942–1945 m.: sąsajos ir skirtumai.

Dr. Andrzej Chmielarz
Sovietų Sąjunga ir lietuvių bei lenkų pasipriešinimo judėjimai.

Diskusijoje pakviesti dalyvauti lietuvių istorikai:
prof. Egidijus Aleksandravičius, prof. Alfredas Bumblauskas, prof. Antanas Tyla, prof. Zigmas Zinkevičius, hum. m. dr. Regina Žepkaitė, doc. Sigitas Jegelevičius, doc. Antanas Kulakauskas, doc. Algimantas Kasparavičius, doc. Algis Kasperavičius, dr. Arvydas Anušauskas, dr. Arūnas Bubnys, Kazimieras Garšva, dr. Kęstutis Girnius, dr. Algirdas Jakubčionis, dr. Nastazija Kairiūkštytė, Dalia Kuodytė, dr. Česlovas Laurinavičius, dr. Mindaugas Tamošiūnas, Jonas Vercinkevičius, dr. Rimantas Zizas, Stanislovas Buchaveckas ir kiti.


Diskusijoje pakviesti dalyvauti lenkų istorikai:
Prof. Tomasz Strembosz, dr. Andrzej Chmielarz, prof. Andrzej Ajenenkiel, dr. Piotr Niwiński, dr. Lech Iwanowski, dr. Henryk Piskunowicz, dr. Jarosław Wołkonowski, dr. Krzysztof Tarka, mgr. Helena Posierbska, inż. Ludwik Swida, mgr. Henryk Szostakowski, dr. Irena Mikłaszewicz, mgr. Seweryn Tom, inż. Zygmunt Kłosiński, prof. Witold Czarnecki, inż. Władysław Michałowski etc.


Seminarą rengė:
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras,
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas,
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy
Światowy związek Zołnierzy armii krajowej okręg Wileński
 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras