LGGRTC LOGO

 

Seminaras-diskusija

 

LIETUVIŲ-ŽYDŲ SANTYKIAI. ISTORINIAI, TEISINIAI IR POLITINIAI ASPEKTAI

Organizatoriai – Lietuvos socialdemokratų partija

Pranešimai

Žydų padėtis Lietuvoje 4-ajame dešimtmetyje (Dr. Šarūnas Liekis, Vilniaus Universitetas, Atviros Lietuvos Fondas);

LKP tautinė sudėtis. Tautinių mažumų vaidmuo komunistų partijoje 1939–1941 m. (Nijolė Maslauskienė, Lietuvos visuomenės organizacijų archyvas);

Lietuvos žydų padėtis I-uoju sovietmečiu. Jų vaidmuo valdžios struktūrose 1940–1941 m. (prof. Liudas Truska, Vytauto Didžiojo Universitetas, LGGRTC);

Lietuvių aktyvistų frontas, Laikinoji vyriausybė ir žydų klausimas (dr. Valentinas Brandišauskas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras);

Lietuvių karinės-policinės struktūros ir žydų persekiojimas (dr. Arūnas Bubnys, Lietuvos istorijos institutas);

Diskusija

    Asmeninė prof. Edvardo Gudavičiaus nuomonė (laiškas Aloyzui Sakalui)

Stereotipai lietuvių-žydų santykiuose (Dalia Kuodytė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė);

Kolaboravimas ir karo nusikaltimai (Juozas Nocius, Vilniaus universiteto Baudžiamosios teisės katedros dėstytojas);

Genocido konvencijos taikymo problemos Lietuvoje (prof. Vilenas Vadopalas, Europos teisės departamento direktorius);

Genocidas ir holokaustas – Lietuvos užsienio ir vidaus politikos problema (Emanuelis Zingeris, Lietuvos Respublikos Seimo narys)

Diskusijos

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras