LGGRTC_ZENKLAS1.gif (1326 bytes) Š.m. gegužės 24-25 d.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
surengė apvalaus stalo diskusiją

1941 METŲ BIRŽELIO SUKILIMAS PO 60-TIES METŲ: REMINISCENCIJOS IR VERTINIMAI

PRANEŠIMAI

Dr. Valentinas Brandišauskas (LGGRTC)
Nauji bei kontraversiški Laikinosios vyriausybės veiklos laikotarpio ypatumai
R. Ivoškus (VU)
1941 m. Birželio sukilimo istoriografijos tendencijos
Mindaugas Žiūkas (VU)
1941 m. Birželio sukilimo tikslai
Jolita Steponaitienė (Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka)
Antrojo pasaulinio karo dokumentai bibliotekos rankraštyne
Linas Venclauskas (VDU)
Žydų stereotipas laikraštyje "Į Laisvę"
Gediminas Bašinskas (VDU)
Lietuvos ateities vizijos 4-5-ajame dešimtmetyje
Diskusijos. Leidinio "Lietuvos laikinoji vyriausybė: posėdžių protokolai" pristatymas
Dalyvauja: doc. P. Janauskas, dr. A. Anušauskas, D. Kuodytė, B. Ivanovas, K. Antanaitis ir kt.
 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras