LGGRTC LOGO

 

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA

 

„Nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimo problemos“

Buvo nagrinėjami šie klausimai:

Nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimo teisinės, politinės ir praktinės problemos.
Skirtingų šalių patirtis tiriant nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus, teismo procesai.
Nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimo perspektyvos XXI amžiaus išvakarėse.
Tarptautinis bendradarbiavimas ir koorperavimasis tiriant nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus.

KONFERENCIJOS MEDŽIAGA

Pranešimai

1. TOTALITARIZMO PASEKMIŲ DOKUMENTAVIMO CENTRO VAIDMUO IR UŽDAVINIAI TIRIANT TOTALITARINIŲ REŽIMŲ NUSIKALTIMUS
INDULIS ZALITE, Totalitarizmo pasekmių dokumentavimo centras (Latvija), direktorius

2.
NUSIKALTIMŲ ŽMONIŠKUMUI TYRIMO LIETUVOJE PROBLEMOS
RIMVYDAS VALENTUKEVIČIUS, Lietuvos Generalinė prokuratūra, Specialiųjų tyrimų skyrius, l. e. p. vyr. prokuroras

3.
TOTALITARINIŲ REŽIMŲ NUSIKALTIMŲ LATVIJOJE TYRIMO PRAKTIKA
ULDIS PAULS STRELIS, Latvijos prokuratūra, Totalitarinių režimų nusikaltimų tyrimo skyriaus vyr. prokuroras
 
4.
LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO SPECIALIEJI TYRIMAI
RYTAS NARVYDAS, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Specialiųjų tyrimų skyriaus vadovas
 
5.
KARO NUSIKALTIMŲ IR NUSIKALTIMŲ ŽMONIŠKUMUI TYRIMO PRAKTIKA ESTIJOJE
TOIVO KAMENIK, Estija
 
6.
VALSTYBĖS SAUGUMO MINISTERIJOS SLAPTOJO DARBO TEORIJA IR PRAKTIKA
HELMUT MÜLLER-ENBERGS, Vokietija
 
7.
NUSIKALTIMŲ TYRIMAS LIETUVOJE. DABARTINĖ PADĖTIS
prof. LIUDAS TRUSKA, Lietuva
 
8.
KARO NUSIKALTIMŲ TYRIMAS RUSIJOJE
dr. ALEKSANDR NIKIFOROV, Rusijos Federacijos Mokslų Akademijos Valstybės ir teisės instituto vyr. mokslinis bendradarbis

9. VALSTYBĖS POLITIKA NUSIKALTIMŲ ĮVERTINIMO KLAUSIMAIS
prof. JULIUS ŠMULKŠTYS, Lietuvos Respublikos Prezidento konsultantas

10. KARO NUSIKALTIMŲ TYRIMAS IR VISUOMENĖS OPINIJA
dr. ARVYDAS ANUŠAUSKAS, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, departamento direktorius

11. ŠIANDIENINIAI VOKIEČIAI IR RUDOJI BEI RAUDONOJI DIKTATŪROS
VIKTOR GORYNIA, Vokietija

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras