LGGRTC LOGO

 

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA

 

TAUTINĖS ATMINTIES INSTITUTAS

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS

Tautos atminties institutas (Lenkija) ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2002 m. rugsėjo 13 d. pasirašė Bendradarbiavimo deklaraciją. Atsižvelgdami į Lietuvos ir Lenkijos tautų tarpusavio santykių istorinę svarbą, Centras ir Institutas Bendradarbiavimo deklaracijoje pareiškė, kad yra pasirengę keistis informacija apie abiejų institucijų vykdomus arba joms dalyvaujant atliekamus mokslinius tyrimus bei švietimo darbus, organizuoti bendras konferencijas ir seminarus.

2003 m. lapkričio 6–7 d. buvo surengta II tarptautinė Lietuvių-Lenkų konferencija iš ciklo: „Lietuvių-Lenkų ryšiai 1939–1989 m.”

PILIETINIS PASIPRIEŠINIMAS IR SAUGUMO STRUKTŪROS OKUPACINIO IR KOMUNISTINIO REŽIMŲ METAIS LIETUVOJE IR LENKIJOJE 1944–1956 m.

PRANEŠIMAI

Politiniai ir idėjiniai antikomunistinio pogrindžio Lenkijoje pavidalai
Dr. Rafał Wnuk (Tautos atminties institutas, Lublinas)

Lietuvių ginkluotos rezistencijos politiniai ir ideologiniai bruožai
Dalia Kuodytė (Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras)

Partizaninės ir konspiracinės veiklos mastas ir metodai
Kazimierz Krajewski (Tautos atminties institutas, Varšuva)

Pasipriešinimo raida ir pasipriešinimo metodai
Doc. dr. Arvydas Anušauskas (LGGRTC, Vilniaus universitetas)

Saugumo aparato struktūra ir pagrindinės jo veiklos kryptys
Prof. Andrzej Paczkowski (ISP PAN Varšuva)

Sovietinio teroro vykdymo struktūros ir jų veiklos metodai
Juozas Starkauskas (LGGRTC)

Bendradarbiavimo formos ir ryšių kanalai tarp emigracijos ir krašto pogrindžio bei nelegalios veiklos
Dr. Wojciech Frazik (Tautos atminties institutas, Krokuva)

NKVD kova su lenkų pogrindžiu ir represijos prieš lenkus 1944–1945 m.
Dr. Arūnas Bubnys (Lietuvos istorijos institutas)

Lietuvių ir lenkų emigracijos ryšiai ir bendradarbiavimas 1945–1990 metais
Dr hab. Krzysztof Tarka (Opolės universitetas)

Lietuvių išeivijos bendradarbiavimas su kitų tautų antikomunistine emigracija 1945–1990 m.
Dr. Juozas Banionis (LGGRTC)

Komunistinės valdžios represijos prieš Bažnyčią
Dr. Jan Żaryn (Tautos atminties institutas, Varšuva)

Komunistinės valdžios represijos prieš Bažnyčią
Dr. Arūnas Streikus (LGGRTC, Vilniaus universitetas)

Bažnyčia ir antikomunistinis pasipriešinimas
Paveł Piotrowski (Tautos atminties institutas, Vroclavas)

Bažnyčios požiūris į antisovietinį pasipriešinimą
Doktorantas Egidjus Jaseliūnas (Vilniaus universitetas)

Diskusija

5-ojo ir 6-ojo dešimtmečių epochos reikšmė Lietuvai ir Lenkijai
prof. Andrzej Paczkowski, hab. Dr. Paweł Machcewicz, doc.dr. Arvydas Anušauskas

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-03-15
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras