LGGRTC LOGO

 

Juozas Starkauskas. Sovietinis prokuroras apie represinių struktūrų veiklą ir pasipriešinimo judėjimą Lietuvoje pokario metais

 

Žemiau publikuojami du MVD kariuomenės Lietuvos pasienio apygardos karinio prokuroro, justicijos papulkininkio (nuo 1950 m. – pulkininko) S. Grimovičiaus parengti apžvalginiai pranešimai iš buvusio komunistų partijos CK archyvo, 1947–1949 m. rašyti LKP(b) CK, Antanui Sniečkui, ir vienas, matyt, skaitytas čekistų vadų pasitarime. Juose atsiskleidžia plati okupacinio režimo represinių struktūrų veiklos Lietuvoje panorama. Šie dokumentai istorikams žinomi seniai, tačiau visas jų tekstas skelbiamas pirmą kartą. (TĘSINYS ŽURNALE „GENOCIDAS IR REZISTENCIJA“)