LGGRTC LOGO

 

„Genocidas ir rezistencija“, 1997, Nr. 2

 

Nuo 2000 m. sausio 1 d. žurnalas „Genocidas ir rezistencija“ jau prenumeruojamas

Žurnalo „Genocidas ir rezistencija“ bibliografija 1997–1999 Nr. 1–6

Turinys

Tarptautinės konferencijos „Pasipriešinimo totalitariniams režimams istorijos tyrimo problemos“ pranešimai. Vilnius, 1997 m. spalio 3–4 d.
Articles of the International Conference “Investigation Problems of the History of the Resistance Against Totalitarian Regimes”, October 3–4, 1997, Vilnius
 
Oleksandr Vovk. Paskutinis karinis ir politinis sąjūdis dėl Ukrainos nepriklausomybės
The Latest Armed and Political Movement for the Independence of Ukraine
 
Arvydas Anušauskas. Ginkluotos kovos dėl Baltijos šalių ir Vakarų Ukrainos nepriklausomybės lyginamoji analizė
Comparative Analysis of Armed Resistance for Independence in the Baltic Countries and Ukraine
 
Juozas Starkauskas. Sovietinė vidaus kariuomenė. Jos taktika ir veiklos metodai (1944–1953)
Soviet Home Army, Its Strategy and Tactics in 1944–1953
 
Arūnas Streikus. Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir ginkluotasis pasipriešinimo sąjūdis Lietuvoje
The Church and the Armed Resistance Movement
 
Dalia Kuodytė. Lietuvos rezistencijos ryšiai su Vakarais
The Resistance of Lithuania and the West
 
Aleksandras Kokurinas. SSRS NKGB–MGB struktūra
USSR NKGB–MGB Structure
 
Tiit Noormets. Ginkluotasis pasipriešinimo sąjūdis ir partizaninis karas Estijoje 1941 m.
Armed Resistance Movement and Guerrilla War in Estonia in 1941
 
Aleksandras Gurjanovas. Gyventojų trėmimo į SSRS gilumą mastas (1941 m. gegužės–birželio mėn.)
Exiles to the far Regions of the USSR in May–June, 1941
 
Heinrihs Strods. Visiškai slapta SSRS MGB Baltijos šalių gyventojų trėmimo operacija (1949 m. vasario 25 d.–rugpjūčio 23 d.)
Top Secret Deportation Operation of the Population of the Baltic Countries (in February 25–August 23, 1949)
 
Wanda Krystyna Roman. Centrinio karo archyvo fondų dokumentai apie Lenkijos kariuomenės karininkų politines represijas (1944–1956)
Central War Archive Documents about the Repression against Military Officers of Polish Army in 1944–1956
 
Ritvars Jansons. Latvijos SSR MGB specialiosios grupės ir specialieji agentai kovoje su tautinėmis ginkluotomis formuotėmis (1946–1953)
Latvian SSR MGB Special Troops and Special Agents Against National Armed Units in 1946–1953
 
Janis Vasilevskis. Ginkluoti tautinio pasipriešinimo junginiai – SSRS (Latvijos SSR) ir Didžiosios Britanijos specialiųjų tarnybų operatyvinių žaidimų terpė (1945–1956)
Armed National Resistance Units – the Medium of the Games of the SSSR/Latvian SSR and Great Britain Special Operative Services in 1945–1956
 
Nijolė Žemaitienė. MGB–KGB agentūra okupuotoje Lietuvoje
MGB–KGB Agencies in Occupied Lithuania
 
Viktor Niitsoo. Pasipriešinimo sąjūdis Estijoje (1955–1985)
Resistance Movement in Estonia in 1955–1985
 
Indulis Zalīte. Pagrindinės neprievartinio pasipriešinimo formos ir slaptasis nacionalizmas ­ vidinis nepaklusimas sovietiniam režimui Latvijoje (aštuntasis–devintasis dešimtmečiai)
The Basic Non-violence Resistance Forms and Hidden Nationalism as Inner Insubordination to the Soviet Regime in Latvia in seventies and eighties
 
Jan Pięta. Lenkijos karinės archyvinės komisijos veikla renkant ir tiriant dokumentus apie totalitarinių režimų aukas
The Activities of War Archives Committee in Collecting Documents about the Victims of Totalitarian Regimes
 
IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES
Algirdas Šerėnas. Beteisių statusas
Generolui majorui draugui Gorškovui
 
KRONIKA – CRONICALS
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS
 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras