LGGRTC LOGO Specialiųjų tyrimų skyrius

 

(su Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija)

  • Specialiųjų tyrimų skyrius renka, kaupia, sistemina ir apibendrina medžiagą apie okupacinių režimų įvykdytus nusikaltimus, atskleidžia nusikaltamų totalitarinių režimų esmę, genocido bei nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų vykdymo sistemą, nustato genocido organizatorius bei vykdytojus ir pateikia medžiagą apie juos;

  • tiria archyvinę medžiagą ir teikia informaciją juridiniams bei fiziniams asmenims apie okupacijų laikotarpiu žuvusius, dingusius be žinios, represuotus, persekiotus, nukentėjusius Lietuvos gyventojus ir karius savanorius;

  • fiksuoja genocido ir Lietuvos gyventojų persekiojimo faktus ir teikia medžiagą apie konkrečius genocido vykdytojus valstybės teisėsaugos institucijoms;

Skyriaus vedėjas: Rytas Narvydas, tel. 231 41 58, faksas 266 15 22

  • LGGRT Centro Specialiųjų tyrimų skyrius Lietuvos Generalinės prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyriaus pavedimu vykdo Armijos Krajovos karių, 1944–1946 m. NKVD Karo tribunolo nuteistų mirties bausme ir palaidotų Tuskulėnų dvaro teritorijoje, nužudymo tyrimą. Šiuo klausimu iš Lenkijos gautas teisinės pagalbos prašymas.

Žinomos 52 lenkų, palaidotų Tuskulėnuose, pavardės. Naudojant jų baudžiamosiose bylose esančią informaciją, siekiama nustatyti, kas ir kokiu pagrindu šiuos asmenis nuteisė, NKVD Karo tribunolo narius ir NKVD pareigūnus, vykdžiusius egzekucijas.

  • LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyrius pagal Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyriaus ir rajonų apylinkių prokuratūrų pavedimus atlieka tyrimą dėl Lietuvos gyventojų trėmimų. Šiuo metu ieškoma duomenų apie Kauno miesto ir apskrities, Jonavos, Lazdijų, Marijampolės, Prienų apskričių gyventojų trėmimus.

Renkami duomenys apie asmenis, dalyvavusius šių Lietuvos administracinių vienetų gyventojų trėmimuose, t.y. tiesiogiai vykdžiusius gyventojų iškeldinimą iš namų, aprašinėjusių ištremtų žmonių turtą, sudarinėjusių tremtinų asmenų, vadinamųjų „buožių“, sąrašus.

Sovietų represinėms valdžios struktūroms vykdant gyventojų trėmimai į SSSR gilumą, 1940–1953 m. iš Lietuvos buvo ištremta apie 130 000 gyventojų. Įvykdyta keletas masinių trėmimų, jais siekta sunaikinti atskiras grupes, pažeidžiant tarptautinės humanitarinės teisės normas dėl civilių gyventojų apsaugos okupacijos metu. Trėmimus organizavo ir davė nurodymus juos vykdyti SSSR ar LSSR aukščiausioji valdžia. Tiesioginiais vykdytojais buvo tuometiniai Lietuvos administracinių veinetų (apskričių, valsčių, rajonų, miestų, sričių) partinės ir represinių struktūrų valdžios vadovai (apskričių, valsčių, rajonų, miestų, sričių) vykdomųjų komitetų pirmininkai, komunistų partijos sekretoriai, LSSR NKGB (MGB) ir LSSR NKVD (MVD) vadovai bei šių represinių valdžios struktūrų eiliniai pareigūnai, partinis-tarybinis aktyvas.

Visus galinčius suteikti informacijos apie minėtų Lietuvos administracinių teritorijų trėmimus, prašome kreiptis į LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyrių (Vilnius, Gedimino pr. 40, tel. (8-5) 231 41 58).

Specialiųjų tyrimų skyriaus darbai:

ATSKLEISTOS SOVIETINIO SAUGUMO PASLAPTYS

TIRIAMA PRISIPAŽINUSIO EMGĖBISTO VEIKLA

TRĖMIMŲ OPERACIJOS „PRIBOJ“ UŽKULISIAI

ATLIKTAS TYRIMAS DĖL PARTIZANŲ RYŠININKĖS NUŽUDYMO

SEMINARAS-DISKUSIJA „ĮRODYMŲ RINKIMO, PAKANKAMUMO IR VERTINIMO PROBLEMATIKA TIRIANT GENOCIDO BYLAS: AGENTŲ SMOGIKŲ GRUPIŲ VEIKLOS TYRIMŲ PAVYZDYS“

SEMINARAS-DISKUSIJA „PARTIZANŲ VALDŽIA ISTORINĖ REALIJA AR TEISINĖ FIKCIJA?“

SEMINARAS „SOVIETŲ REPRESIJŲ VERTINIMAS GENOCIDO SAMPRATOS KONTEKSTE: TEORIJA IR PRAKTIKA“ (ENGLISH)

 

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2005-01-13
Pasiūlymai ir pastabos - daiva@genocid.lt

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras