http://www.genocid.lt/centras/lt/1122/a/

Mūsų autoriai

Arūnas Bubnys
humanitarinių mokslų daktaras,
LGGRTC genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius


Stanislovas Buchaveckas
LGGRTC vyriausiasis specialistas


Kristina Burinskaitė
Vilniaus universiteto doktorantė,
LGGRTC vyriausioji specialistė-programų koordinatorė


Bronoius Makauskas
istorijos mokslų daktaras,
Lenkijos mokslų akademijos Istorijos instituto mokslo darbuotojas


Antanas Ragavičius
Biomedicinos mokslų daktaras,
Laisvės kovų dalyvis


Alfredas Rukšėnas
Lietuvos istorijos instituto doktorantas,
LGGRTC vyriausiasis specialistas-programų koordinatorius


Rimantas Zizas
Humanitarinių mokslų daktaras,
Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas„Genocidas ir rezistencija“ 2010 m. Nr. 1(27)