http://www.genocid.lt/centras/lt/1125/a/

Recenzijos - Arūnas Streikus

Lietuvių tremties istorija nelietuvio žvilgsniu
В. Башкуев, Литовские спецпоселенцы в Бурят-Монголии (1948–1960 гг), Улан-Уде, 2009, 298 c.

Nepastebimai praėjo daugiau nei du dešimtmečiai nuo tų laikų, kai griūvant Sovietų Sąjungai garsiai prabilta apie šioje šalyje sukurtą teroro sistemą bei jos padarinius Lietuvos gyventojams. Kelis dešimtmečius slopinta skaudi nukentėjusiųjų nuo sovietų represijų patirtis atsivėrė gausiu memuarinės literatūros antplūdžiu, sovietų slaptųjų tarnybų archyvų dokumentuose. Remdamiesi šiais liudijimais, istorikai entuziastingai ėmėsi tyrinėti sovietų Lietuvoje vykdyto teroro priežastis, apimtis ir padarinius. Dar praėjusio dešimtmečio viduryje buvo paskelbtos pirmosios apibendrinančio pobūdžio studijos šia tema . Tačiau po tokio energingo proveržio lietuvių istoriografijoje šiuo klausimu nusistovėjo savotiškas sąstingis, tebetrunkantis iki šių dienų. Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje nepasirodė nė vienos išsamesnės studijos, kurioje būtų nagrinėjami trėmimai ar kitos sovietų politinės represijos. Viena iš priežasčių, kodėl sumažėjo istorikų domėjimasis represijų problematika, be abejonės, buvo ta, kad faktografiniu atžvilgiu ji buvo gana nuodugniai atskleista ir nežadėjo naujų atradimų, juolab po to, kai iš pradžių gana atviros Rusijos archyvų durys Baltijos šalių ir užsienio tyrinėtojams pamažu pradėjo užsidarinėti.


.....tęsinį skaitykite žurnale.

„Genocidas ir rezistencija“ 2010 m. Nr. 1(27)