2021 m. gruodžio 5 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Krašto laisvės kovos, atmintinos vietos - Antanas Ragavičius
Jiezno jaunieji partizanai

POGRINDINĖS ORGANIZACIJOS ATSIRADIMO IŠTAKOS

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, 1945 m. Jaltoje trijų didžiųjų valstybių – JAV, Didžiosios Britanijos ir Sovietų Sąjungos – vadovai svarstė Europos valstybių padėtį pasibaigus karui. Lietuva, Latvija ir Estija atiteko Sovietų Sąjungai, buvo inkorporuotos į jos sudėtį ir prarado valstybingumą. Lietuvoje pasiliko Sovietų Sąjungos kariniai daliniai, pradėta siųsti ištikimus partijos tarnautojus, kitus įvairių sričių specialistus, daugiausia rusakalbius, kurti socializmą Lietuvoje ir kartu rusinti lietuvių tautą. Prasidėjo viso Lietuvos ūkio pertvarkymas socialistiniais pagrindais. Gamyklos, žemė iš teisėtų savininkų buvo atimta (nacionalizuota) ir paskelbta valstybine nuosavybe. Pradėjus kolektyvizaciją, turėti žemės ūkio padargai ir dalis gyvulių buvo atimti. Dalis Lietuvos inteligentijos ir turtingesni ūkininkai (vadinami buožėmis), kad nesipriešintų socializmo statybai, gyvuliniuose traukinių vagonuose negailestingai buvo ištremti į Sibirą. Daugelis jų, neištvėrę bado ir šalčio, ten mirė. Tas kėlė didžiulį Lietuvos žmonių nepasitenkinimą. Daugelis Lietuvos vyrų išėjo į miškus partizanauti ir su ginklu rankose pradėjo kovoti dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. Lietuvos miškai priglaudė partizanus, žmonių vadintus miško broliais. Vėliau kova įgavo organizuotą pobūdį. Partizanų būriai pagal teritorijas buvo suskirstyti į devynias apygardas. Lietuvos jaunųjų partizanų Erelio būrys (pagal teritoriją) priklausė Dainavos apygardai (Dzūkijos kraštui). Kiekviena apygarda turėjo savo vadą. Visoms apygardoms vadovavo Lietuvos laisvės kovų sąjūdis......tęsinį skaitykite žurnale.

„Genocidas ir rezistencija“ 2010 m. Nr. 1(27)
 
 
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”