2021 m. gruodžio 5 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2010 m. Nr. 2(28)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Ramūnas Labanauskas
Jaunųjų katalikų sąjūdžio santykis su sovietų režimu 1940–1941 m.
The Relationship between the Young Catholic Movement and the Soviet Regime from 1940 to 1941.
Stanislovas Buchaveckas
Holokaustas Raseinių apskrityje: Nemakščių valsčiaus žydų žūtis.
Holocaust in the Raseiniai County: Destruction of the Jewish Community in Nemakščiai Rural District.
Mindaugas Pocius
Sovietų režimo nacionalinės politikos bruožai Lietuvoje 1944–1953 m.
Characteristics of the National Policies of the Soviet Regime in Lithuania from 1944 to 1953.
Gintaras Vaičiūnas
Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis: organizacinė veikla, ryšiai, vadovybė.
Valdas Selenis
Juozo Žiugždos „antisovietinė“ veikla 1951–1955 m. agentūrinėje „Metodininkų“ byloje.
‘Anti-Soviet’ Activities of Juozas Žiugžda in 1951–1955 in the ‘Methodologists’’ Agency Case.
Valdemaras Klumbys
Sovietmečio opozicinė elgsena.
Anti-Soviet Behaviour.
LAISVĖS KOVOTOJŲ PORTRETAI – PORTRAITS OF THE FIGHTERS FOR FREEDOM
Imantas Melianas
Laisvos žuvėdros klyksmo pašauktas
IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES
Vitalija Stravinskienė
1956–1959 m. repatriacija iš Lietuvos SSR ir Lenkijos LR saugumas
Chaimas Bargmanas
Vieno atradimo istorija. Du vienodo braižo dokumentai
KRONIKA – CRONICALS
RECENZIJOS – REVIEWS
Heinrihs Strods
PSRS politiskā cenzūra Latvijā. 1940–1990, Rīga: Jumava, 2010, 472 p. Povilas Baršys
ATMINTINOS DATOS IR SUKAKTYS – MEMORIAL DATES AND ANNIVERSARIES
KNYGOS –  BOOKS
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”