http://www.genocid.lt/centras/lt/1211/a/

Iš archyvų - Vitalija Stravinskienė

1956–1959 m. repatriacija iš Lietuvos SSR ir Lenkijos LR saugumas

XX a. šeštojo dešimtmečio viduryje po Lenkijos Liaudies Respublikos valdžios atstovų sėkmingų derybų su Sovietų Sąjungos vadovybe buvo atnaujintas repatriacijos iš SSRS į LLR procesas. Pirmiausia jis apėmė represuotus, daugiausia lenkų tautybės asmenis, kurie jau buvo atlikę paskirtą bausmę arba paleisti iš įkalinimo vietos anksčiau laiko. Visi jie siekė išvykti į Lenkiją. SSRS vadovybė sutiko išleisti apie 9 tūkst. tokių asmenų.


1956 m. repatriacijos procesas apėmė ir vakarines SSRS respublikas, tarp jų ir Lietuvą. Pagal SSRS vidaus reikalų ministro 1955 m. gruodžio 24 d. instrukciją išvykti į Lenkiją galėjo iki Antrojo pasaulinio karo pradžios Lenkijos piliečiais buvę lenkai ir žydai su šeimomis, Lenkijoje turintys artimų giminaičių (tėvai, sutuoktiniai ir pan.). Vėliau repatriacijos sąlygos buvo liberalizuotos ir reikalavimo turėti Lenkijoje giminaičių nebeliko.....tęsinį skaitykite žurnale.

„Genocidas ir rezistencija“ 2010 m. Nr. 2(28)