2021 m. gruodžio 8 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Mindaugas Pocius

SOVIETŲ REŽIMO NACIONALINĖS POLITIKOS BRUOŽAI LIETUVOJE 1944–1953 M.


- Santrauka -

 

Remiantis įvairių archyvų dokumentine medžiaga, naujausia Lietuvos ir užsienio šalių istoriografija, straipsnyje siekiama ištirti ir apibendrinti komunistinio režimo nacionalinės politikos ypatumus ir bruožus Lietuvoje 1944–1953 m. Pristatomi ir apibendrinami pirminių tyrimų rezultatai.

Autoriui rūpėjo atsakyti, kokie veiksniai, priežastys ir aplinkybės lėmė nacionalinę politiką, kokia buvo jos specifika ir kokius sovietinės vadovybės interesus joje galima įžvelgti. Straipsnyje atskleidžiama komunistinio režimo Lietuvoje vykdyta rusinimo kampanija ir kadrų politika, apibūdinama gana prieštaringa ir įvairių etapų politika lenkų atžvilgiu, valstybinė antisemitinė kampanija ir vokiečių trėmimas. Daug dėmesio skiriama L. Berijos naujosios nacionalinės politikos klausimui. Pirmą kartą Lietuvos istoriografijoje skelbiama ypač vertinga L. Berijos 1953 m. gegužės 8 d. pažyma SSKP CK Prezidiumui apie politinę visuomeninę padėtį Lietuvos SSR.CHARACTERISTICS OF THE NATIONAL POLICIES OF THE SOVIET REGIME IN LITHUANIA FROM 1944 TO 1953


- Summary -

 

On the basis of the material documented in various archives and the latest historiography of Lithuania and other countries, this article seeks to research and summarise peculiarities and characteristics of the national policies of the Soviet regime in Lithuania between 1944 and 1953. The results of the primary research are provided and summarised.

The author aims to provide answers to the questions of what factors, reasons, and circumstances determined national policies, what was characteristic to them, and what interests of the Soviet government can be discerned in them. The article reveals the Russification campaign and recruitment policy conducted by the Communist regime in Lithuania and describes the rather controversial policies of various periods with respect to Poles, the state anti-Semitic campaign, and the exiles of Germans. The author also focuses on the issue of the new national policies of Lavrentiy Beria. For the first time in Lithuanian historiography, Beria’s extremely valuable address of 9 May 1953 to Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union about the political and public situation in the Lithuanian Soviet Socialist Republic is published.„Genocidas ir rezistencija“ 2010 m. Nr. 2(28)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”