2021 m. gruodžio 8 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos informacija

Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija informuoja, kad dėl Kario savanorio teisinio statuso pripažinimo (po mirties) ginkluoto pasipriešinimo kovoje didvyriškai žuvusiems Lietuvos partizanams turi teisę kreiptis jų šeimų nariai, giminaičiai, buvę bendražygiai, turintys pripažintą rezistencijos dalyvio teisinį statusą, atkurto partizaninio Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio apygardos, pasipriešinimo istorijos tyrinėtojai ir kiti garbingai ginkluoto pasipriešinimo kovai neabejingi tautiečiai, kraštiečiai.


Kiekvienoje ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai apygardoje žuvo tūkstančiai Lietuvos partizanų. Šiuo metu dėl kario savanorio teisinio statuso jiems pripažinimo (po mirties) praktiškai nebėra kam kreiptis: daugumos jų patys artimiausi žmonės (tėvai, broliai, seserys) jau yra mirę. Komisija pagal galimybes sudarinėja žuvusių partizanų, dėl kurių niekas nesikreipė, sąrašus ir ateityje inicijuos jiems kario savanorio teisinio statuso pripažinimą (po mirties). Kadangi tai tęstinis procesas, prašoma ir kitus neabejingus tėvynainius prisidėti prie kario savanorio teisinio žuvusiems partizanams įteisinimo.


Dėl Laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pripažinimo (po mirties) buvusiems politiniams kaliniams (partizanų ryšininkams, partizanų rėmėjams, pogrindinių organizacijų nariams, kitų pasipriešinimo sovietinei okupacijai akcijų dalyviams), kurie buvo suimti, nuteisti dėl vykdytos rezistencinės veiklos, įkalinti, sugrįžo į Tėvynę, gali kreiptis jų sutuoktiniai, vaikai, vaikaičiai, broliai, seserys, buvę bendražygiai, visuomeninės rezistentų organizacijos. Tai prasmingas būdas pagerbti jau mirusių rezistentų pastangas kovojant prieš Lietuvos pavergėjus.


Dėl tremtinio teisinio statuso pripažinimo raginame kreiptis tremtyje buvusius Lietuvos Respublikos piliečius, dar neturinčius Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos išduoto tremtinio pažymėjimo. Dėl tremtinio teisinio statuso pripažinimo ir tremtinio pažymėjimo gavimo ypatingai kviečiame kreiptis tremtyje buvusius asmenis, dar nesukakusius pensijinio amžiaus.


Dėl tremtinio teisinio statuso pripažinimo taip pat raginame kreiptis tremtyje gimusius asmenis, jeigu jų gimimo metu tėvai arba bent vienas iš tėvų buvo tremtinys, kuriam tuo metu buvo taikomos specialios įskaitos (komendantūros) sąlygos arba buvo uždrausta grįžti ir gyventi Lietuvoje.


Pažymėtina, kad į tremtinio teisinį statusą taip pat gali pretenduoti asmenys, kurių abu tėvai buvo ištremti, o pretendentai į tremtinio statusą liko Lietuvoje; taip pat asmenys, kurių abu tėvai buvo įrašyti į tremiamųjų sąrašus, o pretendentai į tremtinio statusą šio įrašymo metu buvo nepilnamečiai ir šiuose sąrašuose dėl įvairių priežasčių nefigūruoja.


Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija

Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius

Smulkesnė informacija dėl dokumentų pateikimo teikiama telefonais Vilniuje:

(8~5) 231 4157 (dėl kario savanorio ir laisvės kovų dalyvio teisinio statuso);

(8~5) 231 3012 (dėl tremtinio teisinio statuso)

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”