http://www.genocid.lt/centras/lt/1324/a/

Konkurso laureatai

Trečiųjų vietų laureatus ir jų mokytojus
prašome atsiimti diplomus, padėkos raštus ir prizus LGGRTC
adresu Didžioji g. 17/1, Vilnius.

Informacija telefonu 852755261Nacionalinio mokinių konkurso
„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“
laureatai 2011 m.

 

Rašiniai


Vieta Vardas, pavardė, pavadinimas Mokykla Mokytojai
I Marija Razina
"Prieš tironiją"
Švenčionių profesinio rengimo centras Laimutė Stūglienė
II Elena Noreikaitė
Algimantas Noreika
"Gimtojo kaimo žmonių likimai"
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija Irena Nomgaudienė
II Justinas Mikšys
"Duona ir žaidimai"
Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Liuda Kopūstienė
III Urtė Gaižutytė
"Tvartas iš molio ir dešimt pokario metų"
Ignalinos rajono gimnazija Marytė Šimonienė
III Edvinas Motiejūnas
"Lietuviškos žemės tremtiniai"
Kėdainių šviesioji gimnazija Zita Rosteikienė
III Evelina Zinkevičiūtė
"Garbės ir skausmo metai"
Visagino "Verdenės" gimnazija Lilija Ramanauskienė
Paskatinamoji vieta Neringa Starkevičiūtė
"Gyvenimo kronika"
Kauno "Saulės" gimnazija Audronė Kondrotienė
Paskatinamoji vieta Rūta Maižiešiūtė
"Dievas mums visada buvo gailestingas"
Alytaus r. Kriokialaukio T. Noraus-Naruševičiaus vidurinė mokykla Aušra Maižiešienė
Paskatinamoji vieta Silvija Grigentytė
"Kelionė nežinomu keliu"
Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjus. Lenkija. Danguolė Kuosaitė
Paskatinamoji vieta Brigita Gručkiūnaitė
"Kokie mes stiprūs, kai mano ranka tavo rankoje, tavo ranka - jo rankoje..." (Just. Marcinkevičius)
Kybartų Kristijono gimnazija Genia Jurkynienė, Juozas Jurkynas
Paskatinamoji vieta Eglė Vaičiūtė
Vaida Kristutytė
Monika Kauliūtė
Greta Daujotaitė
Giedrė Vilkaitė
Marija Strazdinytė
"Mus subūrė daina ir meilė Lietuvai"
Mažeikių r. Užlieknės pagrindinė mokykla Bierutė Ovčinikova


Piešiniai (5-8 klasės)


Vieta Vardas, pavardė, pavadinimas Mokykla Mokytojai
I
Kornelija Kupstaitė
"Kelionė į nežinią"
Prienų "Revuonos" pagrindinė mokykla Aušra Deltuvienė
I
Lina Jarmuškaitė
"Vaikai tremtyje: žaislai"
Ignalinos kultūros ir sporto centras Nijolė Trinkūnienė
II
Julius Gudauskas
"Ištremta senelių šeima - dingusi vaikystė"
Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija Laima Šepikaitė
II
Monika Maliaukaitė
"Motinos rauda"
Kėdainių "Ryto" vid. mokykla Audronė Rudienė
II
Lukas Pundinas
"Partizanų kova už Tėvynę, už laisvę"
Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinė mokykla Lina Grybaitė
II
Laura Šlyčytė
"Tremtis Sibire"
Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla Inga Šilinskaitė
III
Goda Dumbrauskaitė
"Skaudi praeitis"
Gargždų "Minijos" vidurinė mokykla Rodema Kančiauskienė
III
Rugilė Kavaliauskaitė
"Kaip buvo gera Lietuvoj... Sibiro kančios"
Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija Kornelija Norbutienė
III
Lukas Kareiva
"Už laisvę"
Radviliškio Vaižganto pagrindinė mokykla Irina Kareivienė
III
Matas Gudavičius
"Taip gyveno lietuviai Sibire"
Tauragės r. Skaudvilės gimnazija Reda Gudavičienė
Paskatinamoji vieta Karina Andriukaitytė
"Vaikai tremtyje"
Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla Audronė Bervinskienė
Paskatinamoji vieta Rūta Gajauskaitė
"Onutė su Onute"
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla Alma Stugienė
Paskatinamoji vieta Gita Jomantaitė
"Tėvynėįs ilgesys"
Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija Kornelija Norbutienė
Paskatinamoji vieta Justinas Kyga
"Kalniškės miško partizaųn mūšis"
Druskininkų "Atgimimo" vidurinė mokykla Aldutė Turčinienė
Paskatinamoji vieta Miglė Narkevičiūtė
"Žmogaus būtis tremtyje"
Kaišiadorių Vaclovo Giržado gimnazija Jūratė Kapcevičiūtė
Paskatinamoji vieta Viktorija Dagilytė
-
Kaišiadorių Vaclovo Giržado gimnazija Jūratė Kapcevičiūtė
Paskatinamoji vieta Matas Šepikas
"Prarasta vaikystė - vaikų tremtis į Sibirą"
Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinė mokykla Stefa Geštautaitė
Paskatinamoji vieta Greta Murmaitė
"Paliekant tėvynę"
Ignalinos Č. Kudabos pagrindinė mokykla Dalia Urbonienė
Paskatinamoji vieta Sandra Šečkutė
"Katorgiškas darbas tremtyje"
Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla Ingrida Greifenbergerienė
Paskatinamoji vieta Austėja Vinciūnaitė
"Vaikai tremtyje: žaislai"
Kaišiadorių r. Pravieniškių S. Tijūnaičio pagrindinė mokykla Jūratė Kapcevičiūtė
Paskatinamoji vieta Gintautas Kavaliauskas
„Ligota, skurdi vaikystė“
Prienų specialioji mokykla -
Paskatinamoji vieta Vytautė Strumylaitė
"Močiutė Sibire"
Gargždų "Minijos" vidurinė mokykla Rodema Kančiauskienė


Piešiniai (9-12 klasės)


Vieta Vardas, pavardė, pavadinimas Mokykla Mokytojai
I
Gabrielė Bagdonaitė
"Sunkus darbas ledo žemėje - tremtyje"
Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija Laima Šepikaitė
I
Ingrida Žiaugraitė
"Partizanų rytas"
Rokiškio "Romuvos" gimnazija Skaistuolė Vaičienė
I
Ieva Kekytė
"Koncentracijos stovykla"
Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla Inga Šilinskaitė
II
Kęstutis Sadkovskis
"Ištremtoji Lietuva"
Ukmergės r. Veprių vidurinė mokykla Laimutė Žentelienė
II
Jonas Jurėnas
"Pasipriešinimas"
Panevėžio 5-oji gimnazija Vilius Jėčius
II
Egidijus Žilinskas
"Drąsumas"
Radviliškio Vaižganto gimnazija Živilė Mončauskaitė
III
Reinaldas Šulskis
"Partizanų bunkeryje"
Kupiškio r. Rudilių J. Laužiko pagrindinė mokykla Algirdas Venckus
III
Sandra Dakinevičiūtė
"Lietuva, per amžius būk laisva"
Šakių r. Griškabūdžio vidurinė mokykla Rimutė Amonienė
III
Algimantas Žakauskas
"Į tremtį"
Lazdjų r. Veisiejų gimnazija Tomas Mirijauskas
III
Agnė Aleknavičiūtė
-
Kauno Maironio universitetinė gimnazija Saulius Petronis
III
Giedrius Dvarionas
"Partizanų žeminė"
Kretingos r. Salantų gimnazija Danutė Veitienė
III
Dovydas Stankus
„Lietuvių mirtis Sibiro žemėje“
Tauragės r. Skaudvilės specialioji mokykla Vilija Stankienė
III
Titas Budreika
"Partizanai miške"
Rokiškio "Romuvos" gimnazija Skaistuolė Vaičienė
Paskatinamoji vieta Viktorija Vaitkūnaitė
"Niūri vaikystė"
Rokiškio "Romuvos" gimnazija Skaistuolė Vaičienė
Paskatinamoji vieta Lucija Jonuškaitė
"Kelias į nežinią"
Punsko Dariaus ir Girėno gimnazija Virginija Valenskaitė
Paskatinamoji vieta Aurelija Simaitytė
"Rūpintojėlis"
Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija Henrikas Mazūras
Paskatinamoji vieta Kristina Račkauskaitė
"Traukinio kelias"
Varėnos r. Nedzingės pagrindinė mokykla Gintaras Turonis
Paskatinamoji vieta Ayda Grišiūtė
"Senas laiškas"
Kelmės r. Tytuvėnų gimnazija Danguolė Žukauskienė
Paskatinamoji vieta Iveta Maksvytytė
-
Šakių "Žiburio" gimnazija Audronė Vorevičienė


Dailės ir meno mokyklų mokinių piešiniai


Vieta Vardas, pavardė, pavadinimas Mokykla Mokytojai
I
Brigita Petrovaitė
"Viltis"
Elektrėnų meno mokykla Julija Davidavičienė
I
Monika Daukšaitė
"Pasmerkti"
Kėdainių dailės mokykla Aušra Žemaitienė
II
Rolandas Eitutis
"Tremtinio vaiko žaislas"
Kėdainių dailės mokykla Virginijus Pliuškys
II
Rusnė Kuliešaitė
"Sausio 13-oji"
Kėdainių dailės mokykla Irina Dimá
II
Lukas Ramoška
"Ilga kelionė į Lietuvą"
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla Liucija Vrubliauskienė
III
Gytė Dainauskaitė
"Lemtinga naktis prie televizijos bokšto"
Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla Ona-Birutė Railienė
III
Monika Maliaukaitė
"Mamos skausmas"
Kėdainių dailės mokykla Irina Dimá
III
Dagnė Kolesnikovaitė
"Tremtis"
Zarasų meno mokykla Ramunė Sladkevičiūtė Dainienė
III
Lukas Sagadinas
"Kelias į nežinią"
Zarasų meno mokykla Ramunė Sladkevičiūtė Dainienė
III
Karolina Liukumaitė
"Likimas"
Kėdainių dailės mokykla Aušra Žemaitienė
Paskatinamoji vieta Justina Stankutė
„Laisvė“
Dailės studija "Paletė" Laima Šepikaitė
Paskatinamoji vieta Monika Sudeikytė
"Tremties pančiai"
Kauno Tautinės kultūros centro būrelis "Spingsulė" Gvidas Latakas
Paskatinamoji vieta Evelina Gecevičiūtė
"Žinios iš Sibiro"
Zarasų meno mokykla Ramunė Sladkevičiūtė Dainienė
Paskatinamoji vieta Oskaras Abramavičius
"Ugnies horizontas"
Zarasų meno mokykla Ramunė Sladkevičiūtė Dainienė
Paskatinamoji vieta Paulius Jogminas
"Draugaukim"
Šilalės meno mokykla Sonata Dargienė
Paskatinamoji vieta Emilė Balodytė
"Patrioto prisiminimai"
Šilutės r. vaikų meno mokykla Živilė Skirkevičienė


Piešiniai Sausio 13-osios tema


Vieta Vardas, pavardė, pavadinimas Mokykla Mokytojai
I
Povilas Valteris
"Sausio 13-oji. Kruvina laisvė"
Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinė mokykla Stefa Geštautaitė
I
Eglė Latvytė
"Plikomis rankomis prieš tankus"
Kelmės r. Tytuvėnų gimnazija Danguolė Žukauskienė
I
Mantas Zubavičius
"Sausio 13-oji"
Palangos V. Jurgučio pagrindinė mokykla Ramunė Grikštaitė
II
Diana Stelmakovaitė
"Jų nepamirš tauta"
Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija Kornelija Norbutienė
II
Sandra Bacevičiūtė
"Sausio 13-osios įvykiai - Lietuvos televizijos bokšto užgrobimas"
Vilkaviškio r. Sūdavos vidurinė mokykla Diana Maksimavičienė
II
Karolis Stankus
"Sausio 13-oji suteikė man, mano šeimai ir mano tautai Laisvę"
Tauragės r. Skaudvilės gimnazija Laima Šepikaitė
II
Lukas Paškevičius
"Prie parlamento"
Molėtų pagrindinė mokykla Ramūnė Veršelienė
III
Ayda Grišiūtė
"Pieta"
Kelmės r. Tytuvėnų gimnazija Danguolė Žukauskienė
III
Aliaksandra Liadnik
"Kelias į laisvę"
Panevėžio "Vilties" vidurinė mokykla Lidija Andruškienė
III
Dominyka Blauzdytė
"Sausio kovotojai"
Panevėžio "Verdenės" pagrindinė mokykla Aušra Lazdauskienė
III
Joana Borisova
"Už laisvę!"
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija Daiva Liutikienė
III
Greta Minkevičiūtė
"Sausio tankai"
Panevėžio "Verdenės" pagrindinė mokykla Aušra Lazdauskienė
III
Erika Vaičytė
"Sausio 13-oji. Prisiminimai"
Tauragės "Aušros" pagr. m-kla Vida Karbauskienė
III
Emilija Rakštelytė
"Sausio 13-oji"
Vilniaus E. Pliaterytės pagrindinė mokykla Audra Mockuvienė
III
Zigmas Vadapalas
"Kova už laisvę"
Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla Janina Armonienė
III
Emilija Deksnytė
"Kova už laisvę"
Rokiškio "Romuvos" gimnazija Skaistuolė Vaičienė
III
Rita Strižėnaitė
"Sausio 13-osios atminimui"
Vilniaus Sausio 13-osios vidurinė mokykla Gražina Murelytė-Ajauskienė
III
Dovydas Stankevičius
"Sausio 13-osios įvykiai"
Vilniaus Sausio 13-osios vidurinė mokykla Gražina Murelytė-Ajauskienė
III
Rasa Gustaitytė
"Giname bokštą"
Kauno Vaižganto vidurinė mokykla Aušrelė Venclovienė
III
Dovydas Navickas
"Sausio 13-oji"
Kauno "Šilo" pradinė mokykla Irena Lukauskienė
III
Elzė Tomašiūnaitė
Urtė Tomašiūnaitė
Patricija Darija Popovaitė
Giedrė Peseckytė
"Kelias į laisvę"
Vilniaus Žirmūnų gimnazija Rasa Šilinskienė
Paskatinamoji vieta Žygimantas Augūnas
"Sausio 13-osios atminimui"
Vilniaus Sausio 13-osios vidurinė mokykla Gražina Murelytė-Ajauskienė
Paskatinamoji vieta Arūnas Tatarčuk
"Sausio 13-osios įvykiai"
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija  -
Paskatinamoji vieta Agnė Bujytė
"Sausio 13-osios atminimui"
Vilniaus Sausio 13-osios vidurinė mokykla Gražina Murelytė-Ajauskienė
Paskatinamoji vieta Rima Juonytė
"Laisvė ir tikėjimas nemirė... žuvo karžygiai"
Alytaus r. Daugų V. Mirono vidurinė mokykla Rima Jomantienė
Paskatinamoji vieta Nikodemas Pajuodis
"Sausio 13-osios istorija“
Panevėžio "Vilties" vidurinė mokykla Lidija Andruškienė
Paskatinamoji vieta Agnė Simanavičiūtė
"Tikėjomės - be kraujo praliejimo..."
Šakių r. Griškabūdžio vidurinė mokykla Rimutė Amonienė
Paskatinamoji vieta Diana Pranciulytė
"Buvo prieš 20 metų"
Panevėžio "Ąžuolo" pagrindinė mokykla A. Karsokienė, A. Gudonienė
Paskatinamoji vieta Gvidas Diržys
"Žvilgsnis laisvei į akis"
Anykščių A. Vienuolio gimnazija Rasa Musteikienė
Paskatinamoji vieta Andrius Toločka
"Sausio 13-oji"
Kaišiadorių Vaclovo Giržado gimnazija Jūratė Kapcevičiūtė
Paskatinamoji vieta Gabrielė Tamošiūnaitė
"Sausio 13-oji"
Kaišiadorių Vaclovo Giržado gimnazija Jūratė Kapcevičiūtė
Paskatinamoji vieta Brigita Stankutė
"Vieninga tautos naktis prie Parlamento"
Tauragės r. Skaudvilės gimnazija Laima Šepikaitė
Paskatinamoji vieta Emilija Narušytė
"Atsisveikinimas su Sausio 13-osios aukomis"
Riešės gimnazija -


Dainos


Vieta Vardas, pavardė, pavadinimas Mokykla Mokytojai
II Cezarija Smita Kviatkovska
"Ištremti vaikai"
Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų vidurinė mokykla Danguolė Stankevičienė, Darius Mockevičius
II Vaida Arštikytė
"Laisvei"
Radviliškio r. Šeduvos gimnazija Jolanta Sabutienė
III Justina Lukaševič
Anastasija Gerasim
Aliona Paršikova
Roberta Adomavičiūtė
Jovita Malyško
"Lietuva, kai aš tave tariu..."
Vilniaus r. Kalvelių antroji vidurinė mokykla Valentina Fedorovič
Paskatinamoji vieta Raimondas Baranovskis
Žaneta Blaževič
Paulina Bukauskaitė
"Laisvės sparnai"
Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" vidurinė mokykla Teresė Vinslovaitė
Paskatinamoji vieta Vaiva Kasiulynaitė
"Tikėjom!"
Ukmergės "Šilo" vidurinė mokykla Neringa Valinskienė


Filmai, spektakliai, literatūrinės kompozicijos


Vieta Vardas, pavardė, pavadinimas Mokykla Mokytojai
II Kristina Trinkūnaitė
„Šiaurė“
Utenos Adolfo Šapokos gimnazija -
II Aistis Jurkonis
„Nesuvisam išėjo, tik suvisam sugrįžo“
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija Vytautas Černiauskas, Rita Černiauskienė
II Gabrielė Patapova
Eivydas Gudaitis
Tomas Kureiša
Odeta Jaskutelytė
„Tremtyje po 1953 metų“
Jonavos r. Bukonių pagrindinė mokykla Jūratė Stankaitienė, Elena Tuzovienė, Martynas Zaveckas, Dainius Bisigirskas
II Gabrielė Trinkūnaitė
Julija Klusevičiūtė
„Šiaurės smėlio vaikai“
Alytaus Jotvingių gimnazija Anelė Angelė Džiautienė
III Rūta Juškaitė
„Žmogus lageryje. Žvilgsnis iš dabarties“
Kauno „Santaros“ gimnazija D. Noreikaitė, G. Vėterienė
III Eglė Aleksiūnaitė
Arnas Aleksiūnas
Deividas Bakanas
„Tremties prisiminimuose“
Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija Gintautas Radzevičius,
Vilija Čerkašinienė
Paskatinamoji vieta Žygimantas Gilda
„Istoriją kuriame kartu“
Raseinių r. Ariogalos gimnazija Dalia Ūselienė


Fotografijos, fotomontažai, fotografijų ciklai


Vieta Vardas, pavardė, pavadinimas Mokykla Mokytojai
I Eglė Skiparytė
„Laiko fragmentai“
Akmenėr r. savivaldybės Akmenės gimnazija Jūratė Varanavičienė
I Laura Lauciūtė
„Be kaltės“
Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla Audronė Užtupienė
II Karolis Muliuolis
„Neužmirškite Lietuvos gynėjų!“
Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla Arūnas Vaitkus
Paskatinamoji vieta Goda Jarašūnaitė
„Dėl jos mes kovojome“
Alytaus Panemunės vidurinė mokykla Lina Kudarauskienė
Paskatinamoji vieta Aistis Jurkonis
„Laisvės atspindžiai Merkinėje“
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija Vytautas Černiauskas


Maketai, rankdarbiai, koliažai


Vieta Vardas, pavardė, pavadinimas Mokykla Mokytojai
I
Valentinas Sunkurys
"Esu panašus į šį berniuką"
Panevėžio "Vilties" vidurinė mokykla Vitalija Daugėlienė
II
Brigita Stankutė
"Lietuvos partizanų - miško brolių simbolika"
Tauragės r. Skaudvilės gimnazija Laima Šepikaitė
II
Liucija Stanulytė
"Į Lietuvą!"
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla Rita Kuodienė
III
Evaldas Šivickas
"Partizanų bunkerio modelis"
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla

A. Jakelaitis

III
Jokūbas Stasiulis
"Uniformos skiriamasis ženklas"
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla A. Jakelaitis
III
Agnė Varpukevičiūtė
„Sausio 13-oji“
Alytaus Jotvingių gimnazija Dalia Vėžienė
Paskatinamoji vieta Rūta Gavėnaitė
"Žuvusiųjų už Lietuvą atminimui"
Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla Dalia Vainauskaitė