2021 m. gruodžio 4 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Jaunimo kraštotyros akcija

Jaunimo kraštotyros žygis 1941 m. Birželio sukilimo pėdsakais


Šiuos metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metais. Šiemet sukanka ir 70 metų nuo vieno ryškiausių XX a. Lietuvos istorijos įvykių – 1941 m. Birželio sukilimo, kuris įsiplieskė mūsų krašte pasinaudojant sovietinės okupacinės valdžios ir jos ginkluotųjų pajėgų pakrikimu, kai Vokietija pradėjo karą prieš SSRS. Ginklu perėmusi valdžią, sukilimo vadovybė paskelbė atkurtą nepriklausomą Lietuvos valstybę. Nors pasaulinio karo girnose mūsų nepriklausomybę netrukus užgniaužė naujų okupantų vokiečių valdžia, vis dėlto šis aktas, kainavęs nemažai sukilėlių gyvybių, išreiškė lietuvių tautos valią, pamintą 1940 m.


Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kartu su Jaunimo turizmo centru ir Krašto apsaugos bičiulių klubu kviečia jaunuosius kraštotyrininkus šią vasarą leistis į 1941 m. Birželio sukilimo pėdsakų paieškas tose Lietuvos vietovėse, kur aktyviai veikė sukilėliai, siekdami šalį išvaduoti.


Siūloma ieškoti dar gyvų sukilimo dalyvių ar tiesioginių liudytojų, jei ne – žmonių, prisimenančių pasakojimus apie tų dienų įvykius įvairiose Lietuvos vietovėse, miestuose ar miesteliuose. Svarbu užfiksuoti jų prisiminimus ir turimas žinias apie sukilimo eigą, dalyvius, vietoves, rinkti ar nukopijuoti daiktines relikvijas (nuotraukas, dokumentus ir kt.).


Renkant žinias, patartina atkreipti dėmesį į šiuos klausimus:


Kokių profesijų žmonės buvo sukilimo dalyviai (jei įmanoma, nurodyti pavardes), kokios priežastys skatino juos stoti į kovą, kas vadovavo vietiniams sukilėliams?

Kokia buvo sukilėlių būrių ar grupių organizacinė sistema?

Ar buvo toje vietovėje iki karo pradžios apsiginklavusių ir kovos veiksmams pasirengusių partizanų?

Kokių veiksmų ėmėsi sukilėliai, davus ženklą vaduotis iš okupantų?
Ar vyko susidūrimų su SSRS Raudonosios armijos, vidaus represinių organų, milicijos ir  kt. ginkluotais būriais?

Ar buvo palaikomi ryšiai su centrine vadovybe, Lietuvos laikinąja vyriausybe?

Kaip buvo perimamos vietos valdžios įstaigos ir atkuriama lietuviškoji administracija?

Ar buvo žuvusiųjų, kiek, kur jie palaidoti? Kokie kitų sukilėlių likimai?

Kada ir kaip valdžią perėmė vokiečių okupacinė administracija?


Naudinga užfiksuoti visas smulkmenas, kurios padėtų aiškiau atkurti šiuos įvykius, aplinkybes ir žmones.


Būtina užrašyti išsamius žinių pateikėjų duomenis, jų adresus, telefonus, kuo tiksliau nurodyti įvykių vietas, pažymėti jas žemėlapiuose ar nubraižytuose planuose. Žinios neturi būti imamos iš spausdintų šaltinių; galima pasinaudoti nebent vietinės spaudos publikacijoms, nurodant šaltinį.


Parengti darbai siunčiami iki š. m. rugsėjo 31 d. šiuo adresu:


Krašto apsaugos bičiulių klubui
Vilniaus įgulos karininkų ramovė
Pamėnkalnio g. 13
LT-01114 Vilnius

Darbus vertins kompetentinga jungtinė komisija. Sėkmingiausiai renkant medžiagą pasidarbavę jaunieji kraštotyrininkai bus apdovanoti, spalio–lapkričio mėn. jiems bus sudaryta galimybė apsilankyti Lietuvos Respublikos Seime, Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, Krašto apsaugos savanorių pajėgų padalinyje.


Tinkami darbai bus pristatomi ir pasibaigus Lietuvos jaunimo turizmo centro organizuotai nacionalinei mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijai 2012 m. gegužės mėn. konferencijoje bei parodoje.Peržiūrėti sutartį (.pdf, 68KB)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”