2021 m. gruodžio 8 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Žudynės prie Panevėžio cukraus fabriko

1941 m. birželio 25 d. maždaug už 300–400 metrų nuo Panevėžio cukraus fabriko, Plukių kaimo ūkininko laukuose, komunistai sušaudė devyniolika kalinių, atvežtų iš Panevėžio aps. vykdomojo komiteto (VK) rūsių. Tarp nužudytųjų buvo išvakarėse suimtų Kupiškio valsčiuje ir atgabentų į Panevėžį 15 kupiškėnų: policininkas Kazimieras Abakavičius, raštininkas Liudvikas Čepelė, muziejininkas ir vargonininkas Povilas Grakauskas, ūkininkai Petras Grigas, Jonas Pėža ir Jonas Vireliūnas, valsčiaus gyventojai Domininkas Juodiškis ir Petras Kėdainis, mokytojas Kazys Jurgevičius, Kupiškio gimnazistai Danielius Kulikauskas, Juozas Lisauskas ir Jurgis Pajarskis, prekybininkas Juozas Slenys, Amatų mokyklos mokinys Bronius Tumonis, tarnautojas Jonas Valiulis ir 4 Panevėžio r. gyventojai: ūkininkai Jonas Didžiulis ir Ignas Staškevičius bei Petras Jasiūnas ir Vincas Karaliūnas.


Čia, ne taip kaip kitur, liko žudynių liudytojų. Vienas jų pasakojo matęs, kaip į egzekucijos vietą atvažiavo „kalėjimo mašina ir sunkvežimis, pilnas ginkluotų kareivių. [...] mašinos sustojusios prie iškastos duobės [...]. Paskui du čekistai atidarę kalėjimo mašiną, į ją įšokę ir iš jos metę į duobę žmones. Į metamuosius iš pistoletų šaudę čekistai ir vyresnieji politrukai. [...] Tą darbą atlikę labai greitai, maždaug per 10–15 minučių“.


Birželio 27 d. palaikai buvo atkasti. Bolševizmo aukų laidotuvės įvyko birželio 29 d. Laidotuvių procesijoje dalyvavo Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas, kiti aukšto rango dvasininkai, apie 7000 panevėžiečių. Žuvusiųjų palaikai buvo palaidoti Katedros kapinėse Panevėžyje.


1941 m. gruodžio 8 d. Panevėžio mergaičių gimnazijoje įvyko sovietų saugumiečių nukankintų aukų atminimo minėjimas, surengta žymaus fotografo Jono Žitkaus darbų apie šiuos kraupius įvykius paroda.


1942 m. sušaudymo vietoje buvo supiltas kalnelis ir pastatytas kryžius. 1942 m. birželio 28 d. kapinėse pastatyti vienodi betoniniai antkapiniai kryželiai. Pokarį kalnelis sunyko, 5-ojo dešimtmečio antrojoje pusėje nugriauti kapinėse pastatyti antkapiniai kryželiai. 1989 m. sušaudymo vieta sutvarkyta, tų pačių metų birželio 25 d. atidengtas memorialas, kapinėse įrengta medinė atminimo lentelė. 1994 m. kapavietė sutvarkyta pagal arch. A. Širono projektą, atkuriant autentiškus kryželius su nužudytųjų inicialais.


Paminklinė kompozicija šioje vietoje 1941 m. birželio 25 d. sovietų represinių struktūrų darbuotojų sušaudytiems ir buvusiems užkastiems Panevėžio aps. gyventojams atminti. Bendras memorialo ir atminimo sienelės vaizdas.
Panevėžio m. Pramonės g. Prie Panevėžio cukraus fabriko.
Aut. architektai Gintautas Diržys ir Algimantas Šironas, liaudies meistras V. Nemanis.
Atidengta 1989 m. birželio 25 d.
Fotogr. R. Trimonienė, 1996.


1941 m. birželio 25 d. prie Panevėžio cukraus fabriko nužudytų žmonių palaikai. (Antroje fotografjos pusėje išspausdinta mašinraščiu: „1941 m. birželio 25 d. besitraukianti raudonoji armija su pakalikais naikino darbininkų atstovus. Per visą bolševizmo istoriją driekėsi teroras ir siaubas“).
Fotogr. J. Žitkus, 1941 m. Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių


Nužudytųjų prie Panevėžio cukraus fabriko laidotuvės. 1941 m. birželio 29 d. Fotografijos iš LCVA.
Parengta pagal
A. Anušauskas, Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940–1958 metais, V., 1996
Lietuvos gyventojų genocidas 1939–1941, 1 tomas, V.: LGGRTC, 1999
Rainių tragedija, V.: LGGRTC, 2000
LGGRTC medžiaga.
Atsisiųsti (plėtinys „.pdf“, 3,45 MB)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”