2021 m. lapkričio 29 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Tremties dienoraščiai. Bliūdžių šeimos tragedija“

Rokiškio krašto muziejuje pristatyta knyga „Tremties dienoraščiai. Bliūdžių šeimos tragedija“


2011 m. birželio 16 d. Rokiškio krašto muziejuje pristatyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleista knyga „Tremties dienoraščiai. Bliūdžių šeimos tragedija“, skirta visiems, 1941 metų birželį ištremtiems iš Lietuvos, atminti.


Muziejininkė Vilė Sarulienė renginį pradėjo vaidybine miniatiūra, labai subtiliai perteikusia Lietuvą paliekančių tremtinių išgyvenimus bei jausmus, skaitė knygoje publikuojamus Akvilės Petronėlės Bliūdžiūtės dienoraščio tremties metų eilėraščius.


Renginį vedė Istorijos skyriaus vedėja Ona Mackevičienė. Ji pasidžiaugė, kad Rokiškio krašto muziejaus įkūrėjo ir ilgamečio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytojo Petro Bliūdžiaus 110-ųjų gimimo metinių proga muziejuje surengta jam skirta ekspozicija, o LGGRT centro išleista knyga „Tremties dienoraščiai. Bliūdžių šeimos tragedija“ yra dar vienas reikšmingas įvykis, skirtas Petrui Bliūdžiui, jo šeimai ir visiems Lietuvos tremtiniams atminti. Knyga parengta remiantis autentiška istorine medžiaga – Petro Bliūdžiaus ir jo šeimos narių nuotraukomis, dienoraščiais, laiškais bei kitais dokumentais. LGGRT centro Leidybos skyriaus vyriausiosios vadybininkės Rimos Alėjūnienės rūpinimusi visi norintieji galėjo įsigyti pristatomą leidinį.


Muziejaus svečiams gitarų garsais, giesme ir savo kūrybos dainomis prisistatė Rokiškio muzikos mokyklos mokytojos Roma Šakalienė ir Vilija Urbonienė. Rokiškio krašto poetė Danutė Mažeikienė skaitė savo eiles.


Teresė Laimutė Bliūdžiūtė-Kalavinskienė, atvykusi su dukra, žinoma muzikologe, vargonų specialiste Danute Kalavinskaite, papasakojo apie savo tėvus mokytojus Petrą ir Teodorą Akviliną Bliūdžius, pasidalijo skaudžiais tremties išgyvenimais.


Apie knygoje publikuotos medžiagos surinkimą ir perdavimą leidybai, apie 1941 m. Bliūdžių šeimą ištikusią tragediją, tapusią sovietinę okupaciją patyrusios visos Lietuvos žmonių tragedijos modeliu, kalbėjo Atminimo programų skyriaus vyriausioji specialistė Elena Stulgienė.


Petras Bliūdžius buvo įkalintas ir mirė Kraslago (Rešiotų stotis) lageryje. Atminimo programų skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Životkevičiūtė papasakojo, kokiomis sąlygomis Kraslage buvo kalinamas Lietuvos šviesuomenės žiedas. Rešiotų lageryje kalinių mirtingumas siekė 61 procentą.


Renginio metu buvo demonstruojami Atminimo programų skyriaus vyresniosios specialistės Birutės Panumienės parengti nuotraukų rinkiniai ir dokumentų faksimilės iš LGGRTC Atminimo programų skyriaus fototekos.


Susirinkusiuosius sveikino tautodailininkė, Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bibliotekininkė Vida Erslovienė, Seimo nario rokiškėno Algio Kazulėno padėjėja-sekretorė Kristina Šarkaitė, muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė. Pristatyme dalyvavo ir Teodoros Akvilinos Bliūdžiuvienės giminaičiai – tremtinių Klebonų šeima. Istorijos skyriaus muziejininkai Karolis Kurpius ir Valius Kazlauskas pristatė ekspoziciją, skirtą Petrui Bliūdžiui, supažindino su kitomis muziejaus ekspozicijomis.


Birutė Panumienė


 
 
 
 
 [ 1 ]  2 
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”