2021 m. gruodžio 5 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„SSRS ir Vokietijos karo pradžia Baltijos šalyse 1941 metais“

2011 m. birželio 29–30 d. Lietuvos Respublikos Seime, Vilniuje vyko tarptautinė konferencija „SSRS ir Vokietijos karo pradžia Baltijos šalyse 1941 metais“, skirta Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metams bei totalitarinių režimų karo, okupacijų ir teroro aukoms paminėti.


2011-aisias sukanka 70 metų nuo žiauriausio pasaulio istorijoje nacistinės Vokietijos ir komunistinės Sovietų Sąjungos karo pradžios. Tai buvo „ideologinis“ karas, nusinešęs dešimtis milijonų žmonių gyvybių. Baltijos šalys ne savo valia tapo dviejų totalitarinių režimų žūtbūtinio karo arena ir auka. 1941 m. vasarą sovietinę Baltijos šalių okupaciją ir aneksiją pakeitė nacistinės Vokietijos okupacija. Sovietines represijas ir terorą pakeitė nacistinis teroras ir žydų tautos genocido politika. Trečiasis reichas nepripažino Baltijos šalių teisės į valstybingumą ir okupuotas šalis traktavo kaip vokiečių tautos „gyvybinę erdvę“, kuri po pergalingojo karo turėjo būti kolonizuota, germanizuota ir prijungta prie Trečiojo reicho. Nacistinės okupacijos Baltijos šalyse ir Baltarusijoje (vadinamajame Ostlande) pasekmė – ilgiems dešimtmečiams prarasta valstybinė nepriklausomybė, šimtai tūkstančių nužudytų civilių gyventojų ir karo belaisvių, visiškai sunaikintos vietos žydų bendruomenės, dešimtys tūkstančių kalėjimuose ir lageriuose kalintų įvairių tautybių gyventojų, priverčiamiesiems darbams į Reichą išvežta kelios dešimtys tūkstančių žmonių, milijardiniai nuostoliai kraštų ekonomikai, transportui ir kultūrai, sugriauti miestai ir sudeginti kaimai.


Šioje konferencijoje buvo nagrinėjama Baltijos šalių valstybingumo klausimas tarptautinėje erdvėje Antrojo pasaulinio karo metais, bandymai atkurti šalių valstybingumą ir vietinę administraciją nacių ir sovietų karo pradžioje, masinis Lietuvos gyventojų trėmimas karo išvakarėse, besitraukiančių sovietų įvykdytos civilių gyventojų žudynės, karo veiksmai Lietuvoje ir nacistinė propaganda, nacių okupacinio režimo nusikaltimai Lietuvoje ir Baltarusijoje, holokaustas ir kolaboravimo su naciais problema, etniniai santykiai karo ir okupacijų sąlygomis, perkeltųjų Suvalkų krašto gyventojų likimas, totalitarinių režimų įvykdytų nusikaltimų suvokimo ir vertinimo problemos. Pranešimus skaitė svečiai iš Baltarusijos, Estijos, Ukrainos, JAV, Latvijos, Lietuvos, Rusijos, Švedijos, Vokietijos. Konferencijoje dalyvavo žymūs minimų istorinių įvykių dalyviai, istorikai, politologai, visuomeninės organizacijos, bendruomenės, istorijos mokytojai, užsienio šalių diplomatai, studentai, žurnalistai.


Konferenciją organizavo Lietuvos Respublikos Seimas ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.


Konferencijos programa


Olgos Posaškovos nuotraukos (LR Seimo archyvas)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”