2021 m. rugsėjo 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Lietuvos Laisvės kovos
Dokumentinis filmas „Kapas 27/3. Vanago sugrįžimas“
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro užsakymu, režisieriaus Algio Kuzmicko sukurtame dokumentiniame filme „Kapas 27/3. Vanago sugrįžimas“ pasakojama Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago neeilinė palaikų paieškos ir atradimo istorija.
Daugiau...

LLKS Deklaracija, pasirašyta 1949 m. vasario 16 d.
1949 m. vasario 10–20 d. Radviliškio r. Minaičių k. Prisikėlimo apygardos štabo bunkeryje, įrengtame po Stasio Mikniaus klėtimi, įvyko visos Lietuvos partizanų suvažiavimas. Organizacija pavadinta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiu (LLKS). Vasario 16 d. pasirašyta deklaracija, skelbianti, kad galutinis partizanų tikslas – Lietuvos parlamentinės respublikos atkūrimas.
Daugiau...

LLKS Tarybos Deklaracijos pasirašymo vietos įamžinimas
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, imtasi rūpintis Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) suvažiavimo vietos įamžinimu. Ypač daug prie to prisidėjo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Daugiau...

LLKS organizacinė struktūra 1949-1950 metais
1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjungos kariuomenei peržengus Lietuvos Respublikos sieną, valstybės nepriklausomybė buvo sunaikinta. Prasidėjo 50 metų trukęs okupacijų laikotarpis. Masinių represijų metu Lietuvos piliečiai, nepaisant jų visuomeninės padėties, luomo ar socialinio sluoksnio, buvo suiminėjami, žudomi, tremiami į Sibirą. 1940 m. rudenį prasidėjęs pasipriešinimas okupacinei valdžiai, 1941 m. birželio 22 d. virto sukilimu. Tuo metu prasidėjo Lietuvos gyventojų – žydų tragedija – Holokaustas. 1944 m. liepos mėn. prasidėjo antroji sovietinė Lietuvos okupacija. Tūkstančiai Lietuvos patriotų tęsė žūtbūtinę kovą dėl Lietuvos valstybės atkūrimo. Kilo didelio masto partizaninis karas.
Daugiau...

Lietuvos Laisvės kovų partizanų apygardos
Niekieno iš šalies neremiama lietuvių tauta ištisą dešimtmetį priešinosi brutaliai okupacinei politikai. Iš stichiškai besikuriančių partizanų būrių susiformavo visą Lietuvą apimanti karinė struktūra. 1944–1949 m. susikūrė partizanų apygardos: Algimanto, Dainavos, Didžiosios Kovos, Kęstučio, Prisikėlimo, Tauro, Vyčio, Vytauto ir Žemaičių. Jos sudarė Jūros, Nemuno bei Kalnų sritis.
Daugiau...

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”