2021 m. gruodžio 4 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Nacistinė okupacija 1941-1944 m.

Nacių okupacijos laikotarpis (1941-1944 m.) - Lietuvos valstybės istorijos periodas, kai lietuviai sunkiomis vokiečių okupacinio režimo sąlygomis siekė atkurti nepriklausomą valstybę, kai buvo persekiojami ir naikinami žydai, kitų žmonių grupės, kai kraštas buvo germanizuojamas, išnaudojamas ekonomiškai. Šie įvykiai iki šiol vis dar yra Lietuvos visuomeninio gyvenimo santykių sudėtinė dalis, vis dar turi įtakos lietuvių tarpusavio santykių, lietuvių santykių su žydais, su kitų etninių bendrijų nariais pačiame krašte ir už jos ribų specifikai. Ši specifika lemia ir Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento istorinių tyrimų pobūdį. Šiuo metu skiriamos kelios pagrindinės istorinių tyrimų kryptis. Pirmoji kryptis – tai lietuvių bendruomenės narių laisvės siekių nacių okupacinio režimo sąlygomis tyrimai. Daugiausiai dėmesio skiriama 1941 m. Birželio sukilimo Lietuvoje tyrimams. Jų tikslas - sukilimo priežasčių, eigos atskirose Lietuvos vietovėse, sukilimo vietos bendrame lietuvių 1940-1941 m. pasipriešinimo judėjimo kontekste atskleidimas. Antroji kryptis – tai vokiečių okupacijos laikotarpiu veikusių lietuviškų karinių formuočių istorijos tyrimai. Pagrindinis dėmesys skiriamas lietuvių savisaugos batalionų istorijai. Tyrinėjami atskirų lietuvių batalionų atsiradimo, jų veiklos klausimai. Išskirtinis dėmesys skiriamas batalionų dalyvavimo vykdant žydų, kitų asmenų grupių genocidą tyrimams. Jais taip pat siekiama nustatyti tikslų lietuvių savisaugos dalinių, vykdžiusių žmonių genocidą, skaičių, batalionų karių dalyvavimo žmonių naikinimo operacijose motyvus. Trečioji kryptis – tai holokausto Lietuvos provincijoje tyrimai. Jų tikslas – atskleisti žydų genocido atskirose Lietuvos vietovėse eigą, jos etapus, įvardinti vykdytojus, nustatyti žudynių dalyvių motyvus, remiantis holokausto Lietuvoje bendraisiais ypatumais. Ketvirtoji kryptis – tai sovietinių partizanų veiklos Lietuvoje tyrimai. Jais siekiama atskleisti, kaip kūrėsi sovietinis pogrindis, kokios buvo jo veiklos kryptys, kas iniciavo pogrindžio sukūrima. Pagrindinis dėmesys skiriamas sovietinio pogrindžio narių represinės, teroristinės veiklos tyrimams. Taip pat šiais tyrimais siekiama pateikti konkrečias žinias apie sovietinio pogrindžio narius, jų santykius su vietiniais gyventojais.


TRUMPA HOLOKAUSTO LIETUVOJE ISTORIJA, ISTORIOGRAFIJA IR BIBLIOGRAFIJA.KNYGOS

Lietuvių kalba:
Anglų kalba:
Rusų kalba:
STRAIPSNIAI

Arūnas Bubnys
 
Arūnas Bubnys
 
Arūnas Bubnys
 
Arūnas Bubnys
 
Arūnas Bubnys
 
Arūnas Bubnys
 
Arūnas Bubnys
 
Arūnas Bubnys
 
Arūnas Bubnys
 
Arūnas Bubnys
 
Arūnas Bubnys
 
Arūnas Bubnys
 
Saulius Grybkauskas
 
Audronė Janavičienė
 
Tadas Jaskelevičius
1941 m. Birželio sukilimas Panevėžio apskrities Pušaloto valsčiuje, 2015, Nr. 2 (38)
 
Uldis Neiburgs
 
Tiit Noormets
 
Alfredas Rukšėnas
Lietuvos gyventojų stojimo į Kauno savisaugos batalionus 1941 m. vasarą ir rudenį motyvai, 2012, Nr. 2 (32)
 
Alfredas Rukšėnas
 
Alfredas Rukšėnas
 
Petras Stankeras
 
Rimvydas Valentukevičius
 
Linas Veclauskas
 
Oleksandr Vovk
 
Kaspars Zellis, Dmitrij Olechnovič
Karikatūra laikraštyje „Tēvija“ 1941–1945 m.: kai kurie šaltinių mokslo kritikos klausimai, 2005 2(18), p. 50–63
 
Rimantas Zizas
 
Rimantas Zizas
 
Rimantas Zizas
 
Rimantas Zizas
 
Tadas Jaskelevičius
 
Stanislovas Buchaveckas
 
Arūnas Bubnys
Lithuanian laborers in Nazi-occupied Austria 1942–1945 , Genocidas ir rezistencija, 2020, Nr. 1 (47);
 
Stanislovas Buchaveckas
Lietuvos žydai 1944–1945 m.: holokausto tąsa Štuthofo koncentracijos stovykloje (2), Genocidas ir rezistencija, 2020, Nr. 2 (48);
 
Alfredas Rukšėnas
Juozo Albino Lukšos-Daumanto 1940–1941 m. biografijos puslapiai, Genocidas ir rezistencija, 2020, Nr. 2 (48);IŠ ARCHYVŲ

Arvydas Anušauskas
 
Stasys Knezys

Šarūnas Liekis
 
Rimantas Zizas
 
Rimantas Zizas
 
Gražina Stanionytė-Zujienė
 
Vygantas Vareikis
 
Rimantas Zizas
Žudynių Kaniūkuose pėdsakais, 2002, 1(11), p. 149–165
 
Rimantas Zizas
Bakaloriškių sunaikinimas, 2002, 2(12), p. 233–245
 
Rimantas Zizas


KRAŠTO LAISVĖS KOVOS

Juozas Jankauskas


ATMINTIS

Stanislovas Buchaveckas
Pranas Meškauskas-Germantas – lietuvių antinacinio pasipriešinimo Konradas Valenrodas, 2013, Nr. 2 (34)


STUDENTŲ STUDIJOS

Ugnė Ražinskaitė
Vokietijos išdegintos žemės politikos padariniai Vištyčio apylinkių gyventojams Antrojo pasaulinio karo metais, 2013, Nr. 2 (34)

Ignė Stalmokaitė
Suomijos ir Švedijos požiūris į Sovietų Sąjungos ir nacių Vokietijos Baltijos šalyse įvykdytas okupacijas 1940–1944 m., 2012, Nr. 1 (31)


HOLOKAUSTAS LIETUVOJESTRAIPSNIAI

Valentinas Brandišauskas
 
Valentinas Brandišauskas
 
Valentinas Brandišauskas
Holokaustas Kėdainių apskrityje, 2005, 1(17), p. 87–99
 
Valentinas Brandišauskas
 
Valentinas Brandišauksas
 
Arūnas Bubnys
 
Arūnas Bubnys
 
Arūnas Bubnys
 
Arūnas Bubnys
Kauno getas (1941–1944 m.), 2004, 2(16), p. 7-40
 
Arūnas Bubnys
 
Arūnas Bubnys
 
Stanislovas Buchaveckas
 
Stanislovas Buchaveckas
 
Stanislovas Buchaveckas
 
Stanislovas Buchaveckas
 
Stanislovas Buchaveckas
Holokaustas Vilkaviškio apskrityje: Pilviškių žydų bendruomenė ir jos likimas 1941 m., 2011, Nr. 2(30)
 
Dr. Sara Ginaitė
Istorija ir asmeniniai išgyvenimai: Holokausto pradžia Lietuvoje, 2014, Nr. 2 (36)
 
Bernaras Ivanovas
 
Šarūnas Liekis
 
Alfredas Rukšėnas
 
Alfredas Rukšėnas
Kauno savisaugos batalionų karių dalyvavimo žydų ir kitų asmenų grupių žudynėse vokiečių okupacijos laikotarpiu (1941–1944 m.) motyvai, 2011, Nr. 2(30)
 
Alfredas Rukšėnas
Kretingos valsčiaus žydų bendruomenės žūtis 1941 m. vasarą ir rudenį, 2014, Nr. 2 (36)
 
Alfredas Rukšėnas
Holokaustas Lietuvoje: Kretingos apskrities Palangos ir Darbėnų valsčių žydų bendruomenių žūtis 1941 m. vasarą ir rudenį, 2015, Nr. 1 (37)
 
Viktorija Sakaitė
Žydų gelbėjimas, 1998, 2(4), p. 81–103.
 
Simonas Strelcovas
 
Hektoras Vitkus
 
Hektoras Vitkus
 
Rimantas Zagreckas
Holokausto dalyvio socialinis portretas, 2012, Nr. 1(31)


IŠ ARCHYVŲ

Dalia Kuodytė
Vieno dokumento istorija ir ne tik…, 2000, 2(8), p. 135–138.
 
Viktorija Sakaitė
 
Stanislovas Buchaveckas
Jonas Ženauskas – 1940–1941 m. sovietų kalinys, 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, žydų gelbėtojas, 2012, Nr. 2 (32)
 
Chaimas Bargmanas


ATMINTIS

Rimantas Stankevičius
Vardas, tapęs legenda, 2004, 1(15), p.159–171
 
Aleksandras Vitkus, Chaimas Bargmanas
1941 m. Raseinių holokausto byla, 2012, Nr. 2 (32)
 
Aleksandras Vitkus, Chaimas Bargmanas
Žydų likimas Telšių valsčiaus mažuosiuose getuose, 2013, Nr. 2 (34)


NUOMONĖ

Chaimas Bargmanas
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”