2021 m. gruodžio 8 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
KGB veikla Lietuvoje

Viena pagrindinių komunistinio režimo atramų Lietuvoje 1940–1991 m. buvo represinės struktūros NKVD/MVD/NKGB/MGB/KGB. Per visą sovietinės okupacijos laikotarpį jos vykdė nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus, persekiojo Lietuvos gyventojus dėl jų pasaulėžiūros, pasipriešinimo okupacijai ar priklausymo etninėms, tautinėms, religinėms, socialinėms, politinėms grupėms. Jų funkcijų įgyvendinimas buvo priklausomas nuo komunistinės ideologijos, SSKP formuojamos vidaus ir užsienio politikos. Kartu su kitomis totalitarinės kontrolės sistemos dalimis (VRM, Sovietinė armija ir kt.) jos turėjo garantuoti vienos partijos valdžią ir komunistinės ideologijos dominavimą. Persekiojant Lietuvos valstybingumo šalininkus ir sovietinio režimo bei komunistinės ideologijos priešininkus buvo siekiama sutrukdyti Lietuvos valstybės atkūrimą, Lietuvos aneksijos nepripažinimo politikos vykdymą.


Šiuo metu didžiausias dėmesys skiriamas KGB veiklos Lietuvoje 1954–1990 m. moksliniams tyrimams. Tyrimo programa turi padėti atsakyti į klausimą dėl KGB dokumentų patikimumo, atskleisti pagrindinius KGB veiklos bruožus, principus, kadrų sudėtį, politinio sekimo principus ir būdus, priešo įvaizdžio formavimą, kompromitavimo ir dezinformacijos taikymą, psichiatrinės prievartos ypatumus bei apibendrinti represinės politikos bruožus, įvertinant ne tik KGB, bet ir LKP indėlį į represinės politiką ir kt. Atlikti tyrimai įgalintų išanalizuoti KGB veiklos Lietuvoje ypatumus, suvokti KGB taikytų priemonių bei palikimo poveikį visuomenei. KGB dokumentų publikavimas internetinėje erdvėje prisidėtų prie KGB veiklos ir jos dokumentų viešinimo ir prieinamumo visuomenei. Taip pat toliau tęsiami sovietinių represinių struktūrų 1940-1953 m. tyrimai.


Sovietinio saugumo personalas 1940-1991 m.


KNYGOS
  • Juozas Starkauskas, Čekistinė kariuomenė Lietuvoje 1944–1953 metais (NKVD–MVD–MGB kariuomenė partizaninio karo laikotarpiu), 1998
  • Liudas Truska, Arvydas Anušauskas, Inga Petravičiūtė, Sovietinis saugumas Lietuvoje 1940–1953 metais (MVD–MGB organizacinė struktūra, personalas ir veikla), 1999
  • Juozas Starkauskas, Stribai (Ginkluotieji kolaborantai Lietuvoje partizaninio karo laikotarpiu, 1944–1953), 2001
  • Pilietinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Lenkijoje: sąsajos ir ypatumai, 1939–1956/Ats. Redaktorius A. Anušauskas, 2004
  • Juozas Starkauskas, Represinių struktūrų ir komunistų partijos bendradarbiavimas įtvirtinant okupacinį režimą Lietuvoje 1944–1953 m., 2007
  • KGB in Lithuania in 1954-1991, compiled by Kristina Burinskaitė and Lina Okuličiūtė, 2010
  • Kristina Burinskaitė, „LSSR KGB ideologija, politika ir veikla 1954-1990 m.“, 2015

STRAIPSNIAI

Kristina Burinskaitė
Lietuvos ryšiai su Vakarais KGB voratinklyje, Genocidas ir rezistencija, 2020, Nr. 1 (47)

Arvydas Anušauskas, Du KGB slaptosios veiklos aspektai, 1998, 1(3), p. 20–36
Two Objects of the KGB Secret Activities, p. 35.
 
Arūnas Bubnys

Kristina Burinskaitė
Discreding as one of the KGB`s Methods of Forming Public Opinion, 2006, (2)20, p. 82
 
Kristina Burinskaitė
 
Kristina Burinskaitė
 
Kristina Burinskaitė
 
Kristina Burinskaitė
LSSR KGB ir LKP CK santykių dinamika 1954–1990 m., 2011, Nr. 1 (29)
 
Kristina Burinskaitė
Režimo priešininkų represavimo ir persekiojimo tendencijos po 1954 m., 2012, Nr. 1 (31)
 
Kristina Burinskaitė
Komunistinės ideologijos pokyčių po 1953 m. įtaka represinei politikai ir KGB veiklai, 2013, Nr. 1 (33)
 
Kristina Burinskaitė
Lietuvos SSR KGB taikinys – akademinė bendruomenė, 2014, Nr. 1 (35)
 
Saulius Grybkauskas
The Management of the Industry in Soviet Lithuania by the Party Leaders: Punishment of Party Members, the Use of compromising Information Gathered by the KGB and Informal Ties, 2008, 1(23), p. 44
 
Saulius Grybkauskas
 
Darius Juodis
 
Darius Juodis
 
Aleksandras Kokurinas
SSRS NKGB–MGB struktūra, 1997, 2, p. 46–51.
 
Lina Okuličiūtė
Patikimi asmenys Lietuvos SSR KGB agentūrinio tinklo šešėlyje, 2007, 1(21), p. 54–67.
The Imprisonment of Dissidents in Mental Institutions in the Soviet Union 1918–1988, 2007, 1(21), p. 68.
  
Lina Okuličiūtė
 
Lina Okuličiūtė
 
Lina Okuličiūtė
LSSR KGB Kadrų skyrius: 1954–1991 m., 2011, Nr. 1 (29)
 
Lina Okuličiūtė
Visuomenės profilaktika – KGB psichologinio poveikio įrankis. 2011, Nr. 2 (30)
 
 Inga Petravičiūtė
Mindaugas Pocius
 
Valdas Selenis
Juozo Žiugždos „antisovietinė“ veikla 1951–1955 m. agentūrinėje „Metodininkų“ byloje, 2010, 2(28), p. 91–99
‘Anti-Soviet’ Activities of Juozas Žiugžda in 1951–1955 in the ‘Methodologists’’ Agency Case, 2010, 2(28), p. 99–100
 
Juozas Starkauskas
 
Juozas Starkauskas
 
Juozas Starkauskas
 
Juozas Starkauskas
 
Juozas Starkauskas
  
Juozas Starkauskas

Juozas Starkauskas
The Communist Party Influence on the Chekists, 1944–1953 , 2004, 1(15), p. 41–42

Janis Vasilevskis
Audronė Veilentienė
Kauno politechnikos instituto studentai ir dėstytojai KGB akiratyje (1951–1989 m.), 2014, Nr. 1 (35)
  
Nijolė Žemaitienė


IŠ ARCHYVŲ

Arvydas Anušauskas
 
Arvydas Anušauskas
 
Kristina Burinskaitė                                                                                                                 
 
Kristina Burinskaitė
 
Albinas Jasiūnas                                                                                                                       
 
Darius Juodis
MGB 1953 m. planas, kaip sunaikinti grupę lietuvių emigrantų, 2006, (2)20, p.207–214
 
Lina Okuličiūtė                                                                                                                          
 
Lina Okuličiūtė
 
Mindaugas Pocius
 
Juozas Starkauskas


STUDENTŲ STUDIJOS

Mindaugas Žiūkas
The KGB Actions against School Students of Vilnius City in the Early Eighties, 2000, 2(8), p. 134.

Mindaugas Žiūkas
The LSSR KGB Interrogation Cells between 1959 and 1991, 2001, 1(9), p. 117.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”