2021 m. lapkričio 30 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Pretendento į kario savanorio ar LKD statusą atmintinė
PRETENDENTO Į KARIO SAVANORIO AR LAISVĖS KOVŲ DALYVIO TEISINĮ STATUSĄ

A T M I N T I N Ė

Asmuo, pretenduojantis į kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinį statusą, turi pateikti Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai šiuos dokumentus:
1. Nustatytos formos prašymą - anketą.
2. Paso lapo, kuriame yra asmens nuotrauka ir duomenys apie asmenį, kopiją.
3. Gimimo liudijimo kopiją, patvirtintą notaro - mieste arba seniūno – rajonų savivaldybių seniūnijose, išskyrus savivaldybių centrus, kuriuose yra notariniai biurai (toliau – patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka).
4. Santuokos (ir ištuokos) liudijimų kopijas (pateikia pareiškėjos), patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka.
Dėl liudijimų kreiptis į Lietuvos valstybės istorijos archyvą (Gerosios Vilties g. 10, 03134 Vilnius) – jei gimėte, susituokėte iki 1940 metų rugpjūčio 15 d. arba į Lietuvos valstybės istorijos archyvo Civilinės metrikacijos įstaigų dokumentų skyrių (K.Kalinausko g. 21, 03107 Vilnius) – jei gimėte ar susituokėte vėliau.
5. Darbo knygelės kopiją.
6. Keturias fotonuotraukas (2x3 cm) - asmenys, pretenduojantys į kario savanorio teisinį statusą ir dvi fotonuotraukas (2x3 cm) - asmenys, pretenduojantys į laisvės kovų dalyvio teisinį statusą.
7. Lietuvos centrinio valstybės archyvo (O.Milašiaus g. 21, 10102 Vilnius) pažymos apie pretendento tarnybą Lietuvos vietinėje rinktinėje kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka.
8. Teisių atkūrimo pažymėjimų kopijas, patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka:
8.1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo - jei asmuo buvo represuotas teisminių institucijų (dėl pažymėjimo kreiptis adresu: Gynėjų g. 6, 01109 Vilnius). Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo išduotos pažymos netinka, nes teisės atkuriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1990 m. gegužės 2 d. “Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams teisių atkūrimo” įstatymu.
8.2. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros - jei asmuo buvo represuotas ne teismine tvarka (Ypatingojo pasitarimo) (kreiptis adresu: Rinktinės g. 5A, 01515 Vilnius). Lietuvos TSR prokuratūros išduotos pažymos netinka, nes teisės atkuriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1990 m. gegužės 2 d. “Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams teisių atkūrimo” įstatymu.
8.3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos - jei asmuo buvo ištremtas (adresas: Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius). Šiuo klausimu pirmiausia reikalinga kreiptis į Lietuvos ypatingąjį archyvą (Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius), kuris reikiamus duomenis persiųs ministerijai.
9. Jei nėra pakankamai archyvinių duomenų (iš baudžiamosios bylos ir kitų), įrodančių pretendento rezistencinę veiklą, jis pateikia bendražygių, kuriems yra pripažintas kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas, kartu su juo dalyvavusių šioje veikloje, toje pačioje vietovėje, informaciją apie ją. Informacijoje turi būti aprašyta veikla, atitinkanti Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatytus reikalavimus. Bendražygių parašas tvirtinamas įstatymų nustatyta tvarka.
10. Visuomeninės rezistentų organizacijos gali pateikti Komisijai papildomos informacijos apie pretendentą ir pateikti išvadą apie jo rezistencinę veiklą – rekomendaciją pripažinti jam kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinį statusą:
10.1. Partizanams, ryšininkams ir rėmėjams - Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio taryba, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio apygardos.
10.2. 1941 m. birželio 22-28 dienų sukilimo dalyviams – Lietuvos 1941 m. birželio 22-28 dienų sukilėlių sąjunga.
10.3. Vietinės rinktinės kariams – Lietuvos vietinės rinktinės karių sąjunga.
10.4. Tėvynės apsaugos rinktinės kariams - Tėvynės apsaugos rinktinės Sedos kautynių klubas.
11. Pretendentas gali pateikti ir kitų visuomeninių organizacijų rekomendacijas, publikacijų kopijas, jei apie jo rezistencinę veiklą buvo rašoma literatūroje, periodinėje spaudoje, taip pat pateikti dokumentų apie jo apdovanojimą už rezistencinę veiklą (jeigu tokių turi) kopijas.


Prašymas svarstomas eilės tvarka, kai Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai yra pateikiami atmintinėje išvardinti reikalingi dokumentai. Rekomendacijos ir bendražygių informacija nėra būtini, kai pretendento rezistencinei veiklai įrodyti visiškai pakanka archyvinių dokumentų.

Dokumentai siunčiami arba įteikiami LGGRT centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai (Gedimino pr. 40/1, LT-01110 Vilnius, I aukštas, 103 kab.). Telefonas pasiteirauti: (8~5) 231 41 57.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”