2021 m. lapkričio 30 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Informacija apie įstatymo papildymą nuo 2020 m. sausio 1 d.
Lietuvos Respublikos Seimas yra priėmęs aktualų Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymą, kurio 5 straipsnis papildytas 2 dalies 5 punkto a ir b papunkčiais, pagal kuriuos galima pripažinti tremtinio teisinį statusą vaikams, gimusiems politinių kalinių ir tremtinių šeimose, kai nėra archyvinių įrodymų apie tai, kad tėvams po įkalinimo ir tremties buvo leista grįžti gyventi Lietuvoje; taip pat tam tikrais atvejais, kai po gauto leidimo grįžti į Lietuvą tėvams buvo suvaržytos galimybės sugrįžti ir tuo metu gimė vaikas.

Iki įstatymo papildymo įsigaliojimo, tremtinio statusas buvo suteikiamas vaikams, kurie gimė tuo metu, kai tėvai buvo tremtyje, nutrėmime (po įkalinimo), kai tėvams buvo uždrausta grįžti ir gyventi Lietuvoje po tremties ar įkalinimo.

Po įstatymo papildymo įsigaliojimo vaikams, gimusiems tėvų represavimo vietose, nesant archyvinių įrodymų apie leidimą grįžti gyventi Lietuvoje, tremtinio statusą galima pripažinti.

Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 5 punkto a ir b papunkčiai:

asmenys, gimę (įvaikinti):

a) politinių kalinių ar tremtinių šeimose tremtyje (arba už Lietuvos ribų), jeigu bent vienas iš tėvų (įtėvių) tuo metu buvo politinis kalinys ar tremtinys, kuriam pasibaigė įkalinimo ar tremties (ištrėmimo, nutrėmimo) laikas, kai nėra archyvinių įrodymų, kad abiem tėvams (įtėviams) arba turėtam vieninteliam iš tėvų (įtėvių) buvo leista grįžti ir gyventi Lietuvoje;

b) buvusių politinių kalinių ar tremtinių šeimose už Lietuvos ribų, jeigu bent vienam iš tėvų (įtėvių) buvo suvaržytos galimybės sugrįžti į Lietuvą, ribojamas gyvenamosios vietos įregistravimas ir įsidarbinimas Lietuvoje ir dėl šių aplinkybių jis per 6 metus nuo leidimo grįžti į Lietuvą datos nebuvo sugrįžęs į Lietuvą, kai šias aplinkybes asmenys pagrindžia dokumentais (jei tokių dokumentų nėra, aplinkybės turi būti nustatomos bendrosios kompetencijos teismo sprendimu kaip juridinę reikšmę turintis faktas).


Dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso galima teirautis tel.:
(8 5) 231 3012; 8 646 45457;
(8 5) 279 1041; 8 646 41502; 8 646 45921
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”