2021 m. lapkričio 30 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Asmens dokumentų sąrašas
Asmuo, pretenduojantis į NUO 1939–1990 METŲ OKUPACIJŲ NUKENTĖJUSIO ASMENS teisinį statusą, turi pateikti Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai šiuos dokumentus:

1. Prašymą dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo. Parsisiųsti (plėtinys „.pdf“, 36KB).
2. Dvi fotonuotraukas (2x3 cm).
3. Asmens, nukentėjusio nuo okupacijos, užpildytą ir pasirašytą anketą. Parsisiųsti (plėtinys „.pdf“, 169KB).
4. Dokumento, įrodančio nukentėjimą nuo okupacijos, notariškai patvirtintą kopiją:
a) Archyvo pažymėjimo;
b) Teisių atkūrimo (reabilitacijos) pažymėjimo;
c) Galima pateikti atmintinėje nepaminėtą, tačiau nukentėjimą įrodantį dokumentą.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Gimimo liudijimo notariškai patvirtintą kopiją.
7. Santuokos liudijimo notariškai patvirtintą kopiją (moterims).
8. Lietuvos Respublikos piliečio paso lapo su nuotrauka ir duomenimis arba asmens tapatybės kortelės kopiją.
9. Darbo knygelių su įrašais iki 1990 m. kovo 11 d. kopiją (notariškai patvirtinti nereikia).

Pastaba.
Teisių atkūrimo pažymėjimus, pažymėjimus apie asmenų nuteisimo, įkalinimo, ištrėmimo ar kitokio laisvės apribojimo laiką išduoda:
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Gynėjų g. 6, 01109 Vilnius) – teisminių institucijų represuotiems asmenims.
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (Rinktinės g. 5A, 01515 Vilnius) – ne teismo tvarka represuotiems asmenims.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – ištremtiems asmenims. Kreiptis į Lietuvos ypatingąjį archyvą (Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius).
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”