2021 m. rugsėjo 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Asmenų, likvidavusių Černobylio AE avarijos padarinius, teikiamų dokumentų sąrašas

Asmenys, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje, norėdami gauti nuo okupacijų Nukentėjusio asmens teisinio statuso pažymėjimą, turi pateikti šiuos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos (gedimino pr. 40/1, LT-01110, tel. (8-5) 2313012) nustatytus dokumentus:1. PRAŠYMĄ pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą (užpildyti LGGRT centro vardu). Parsisiųsti (plėtinys „.pdf“, 36KB);


2. Asmens, pretenduojančio į nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą, ANKETĄ (užpildyti, pageidautina - išsamiai). Parsisiųsti (plėtinys „.pdf“, 169KB);


3. DOKUMENTĄ, įrodantį nukentėjimą nuo okupacijos - dalyvavimo likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje, faktus:

a) asmenys, dalyvavę likviduojant ČAE avarijos padarinius, kaip karo prievolininkai:

Sovietinio karinio bilieto titulinio ir pirmojo lapų su asmens bei kitais duomenimis bei lapų su įrašais apie dalyvavimą likviduojant ČAE avarijos padarinius, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą iš rusų kalbos į lietuvių kalbą (vertimus atlieka Vertimų biurai).

Pastaba: jeigu kariniame biliete nurodyti tik karinės dalies numerio duomenys, jie neįrodo nukentėjimo nuo okupacijos (dalyvavimo) fakto.

Arba: Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos teritorinio karo prievolės skyriaus išduotos pažymos, patvirtinančios minėtąjį faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.

b) asmenys, dalyvavę likviduojant ČAE avarijos padarinius, kaip civiliai, t.y. pasiųsti statybinių organizacijų, arba statę Slavutičiaus miestą Ukrainoje:

įstaigos, siuntusios į katastrofos padarinių likvidavimo darbus, išduotos pažymos, patvirtinančios minėtąjį faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.

c) asmenys, dalyvavę likviduojant ČAE avarijos padarinius, kaip Vidaus reikalų ministerijos tarnautojai:

įstaigos, siuntusios į katastrofos pasekmių likvidavimo darbus, išduotos pažymos, patvirtinančios minėtąjį faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.

Neturintys išvardintų dokumentų gali pateikti:

a) Specialistų komisijos (iki 2001 m. lapkričio 28 d. - Respublikinės ekspertų komisijos) ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant ČAE avarijos padarinius nustatyti išduotos išvados įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.

b) arba: Lietuvos ypatingojo archyvo (Gedimino pr. 40/1, LT-01110 Vilnius) išduotos pažymos, patvirtinančios, kad asmuo, dalyvavo likviduojant ČAE avarijos padarinius arba statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.


Pastabos: pretendentas į teisinį statusą pateikia tik vieną dokumentą, įrodantį nukentėjimo nuo okupacijos faktą, atitinkantį įstatymo reikalavimus.

Originalūs dokumentai iš asmenų nepriimami.

 

4. Moterims, jeigu keitėsi pavardė, - SANTUOKOS LIUDIJIMO įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;


5. Asmens TAPATYBĖS KORTELĖS arba PASO lapo su nuotrauka ir asmens duomenimis kopiją, kurios tvirtinti nereikia;


6. Dvi paskutiniojo laikotarpio pasines NUOTRAUKAS;

7. DARBO KNYGELĖS visų įrašų iki 1990 m. kovo 11 d. kopiją, kurios tvirtinti nereikia.

Pastabos: miestuose dokumentus tvirtina notarai, kaimiškose vietovėse – seniūnai.

Dokumentai priimami ir pažymėjimai išduodami LGGRT centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijoje, miestų ir rajonų savivaldybėse, kuriose dirba LGGRT centrui talkinantys tarnautojai.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”