2021 m. lapkričio 30 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Asmenų, tarnavusių Afganistane, teikiamų dokumentų sąrašas

Asmenys, kurie būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliko tarnybą Afganistane, norėdami gauti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pažymėjimą, turi pateikti šiuos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos (GEDIMINO PR. 40/1, LT-01110 VILNIUS, tel. (8-5) 2313012) ir Lietuvos respublikinės afganistano karo veteranų organizacijos (įgaliotas atstovas VYTAS LUKŠYS, mob. Tel. 8 687 16710, namų tel. (8-5) 233 9068) nustatytus dokumentus:

 

1. PRAŠYMĄ pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą (užpildyti LGGRT centro vardu, būtinai nurodant adresą, telefono numerį). Parsisiųsti (plėtinys „.pdf“, 36KB);

 

2. Asmens, pretenduojančio į nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą, ANKETĄ (užpildyti, pageidautina – išsamiai). Parsisiųsti (plėtinys „.pdf“, 169KB);

 

3. DOKUMENTĄ, įrodantį nukentėjimo nuo okupacijos faktą – būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktą tarnybą Afganistane:

Sovietinio karinio bilieto titulinio ir pirmojo lapų su asmens bei kitais duomenimis bei lapų su įrašais apie būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktą tarnybą Afganistane (įgyti kariniai laipsniai, tarnybos Afganistane faktas, laikotarpis) įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą iš rusų kalbos į lietuvių kalbą (vertimus atlieka Vertimų biurai).

Pastaba: jeigu kariniame biliete nurodyti tik karinės dalies numerio duomenys, jie neįrodo nukentėjimo nuo okupacijos (atliktos tarnybos Afganistane) fakto.

Arba: Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos teritorinio karo prievolės skyriaus išduotos pažymos, patvirtinančios būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktos tarnybos Afganistane faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.

Arba: Lietuvos ypatingojo archyvo (Gedimino pr. 40/1, LT-01110 Vilnius) išduotos pažymos, patvirtinančios, kad asmuo būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliko tarnybą Afganistane, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.

Arba: pažymos apie būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktos tarnybos Afganistane metu patirtą sužeidimą ar sveikatos praradimą įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą iš rusų kalbos į lietuvių kalbą.

Pastabos: pretendentas į teisinį statusą pateikia tik vieną dokumentą, įrodantį nukentėjimo nuo okupacijos faktą, atitinkantį įstatymo reikalavimus.

Originalūs dokumentai iš pretendentų nepriimami.

Kadangi įstatyme vartojama “būtinosios karinės tarnybos” sąvoka, statusas negalės būti pripažįstamas asmenims, tarnybos Afganistane metu tarnavusiems profesinėje karo tarnyboje.

 

4. Asmens TAPATYBĖS KORTELĖS arba PASO lapo su nuotrauka ir asmens duomenimis kopiją, kurios tvirtinti nereikia;

 
5. Dvi paskutiniojo laikotarpio pasines NUOTRAUKAS;
 

6. DARBO KNYGELĖS visų įrašų iki 1990 m. kovo 11 d. kopiją, kurios tvirtinti nereikia.

 

Pastabos: miestuose dokumentus tvirtina notarai, kaimiškose vietovėse – seniūnai.

Visi išvardinti dokumentai turi būti tvarkingai parengti ir pateikti vienu metu. Jie gali būti siunčiami ir paštu.

Dokumentai priimami ir pažymėjimai išduodami LGGRT centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijoje, miestų ir rajonų savivaldybėse, kuriose dirba LGGRT centrui talkinantys tarnautojai, Afganistano karo veteranų organizacijoje.

Pažymėjimus bus galima atsiimti tik toje institucijoje, kuriai dokumentai buvo pateikti.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”