2021 m. gruodžio 4 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Kęstutis Grigaliūnas

Sveikiname vizualaus meno kūrėją Kęstutį Grigaliūną, kuriam už skaudžios atminties erdvinį įvaizdinimą šiuolaikiniame mene vasario 16-ąją buvo įteikta Nacionalinė kultūros ir meno premija.

Aktyviai kuriantis dailininkas K. Grigaliūnas pastaruoju metu surengė ne vieną monumentalios apimties instaliaciją, šiuolaikiška meno kalba kalbėjo apie sovietinių represijų aukas, traumines tautos ir atskirų individų patirtis, privertė peržiūrėti tokių sąvokų kaip laisvė ir tėvynė turinį.

K. Grigaliūno darbų ciklą sudaro penkios instaliacijos:
„Apie Meilę “ (skirta 1944–1947 m. sušaudytiems ir Tuskulėnuose užkastiems antisovietinio pasipriešinimo dalyviams);
„Mirties dienoraščiai“ (1940–1941 m. suimtų ir sušaudytų, lageriuose mirusių politinių kalinių portretinės nuotraukos, darytos sovietiniuose kalėjimuose);
„1941“ (per pirmuosius masinius trėmimus nukentėjusių žmonių asmeninių albumų nuotraukos);
„KPZ“ („Kamera predvaritelnovo zakliučenija“, liet. laikino sulaikymo patalpa);
„Aš nežinojau, Mylimasai, kad bučiuoju tave paskutinį kartą“ (skirta Lietuvos karininkų ir jų šeimų tragedijai įamžinti).

Medžiagos K. Grigaliūno meniniams apmąstymams teikė daugiatomis tęstinis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“ (sovietinio genocido aukų vardynas) bei Severino Vaitiekaus monografija „Tuskulėnai: egzekucijų aukos ir budeliai“ (trečias papildytas šios knygos leidimas pasirodys 2012 m.).

Leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“ tapo menininko paieškų išeities tašku tiek rengiant projektą „Apie Meilę“, tiek „Mirties dienoraščius“. Remdamasis Vardynu K. Grigaliūnas atsirinko Lietuvos ypatingajame archyve saugomas bylas, ant lakštų su portretais užrašė trumpas biogramas. Neatsitiktinai, eksponuojant „Mirties dienoraščius“, ant keturių stalų buvo padėta po vieną Vardyno tomą.


Kęstutis Grigaliūnas, „Mirties dienoraščiai“. 620 šilkografinių portretų.
Šiuolaikinio meno centras Vilniuje, 2010 m.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”