2021 m. gruodžio 8 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Vladas Lapienis

IN MEMORIAM

Vladas Lapienis

(1906 06 06–2012 03 06)

Vladas Lapienis gimė 1906 m. birželio 6 d. Daugpilyje. Dirbo ekonomistu Lietuvos mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros, Fizikos ir matematikos institutuose, buhalteriu Istorijos ir etnografijos muziejuje.

Nepaisant garbaus amžiaus, nuo 1973 m. aktyviai dalyvavo leidžiant ir platinant „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“. Dėl tikinčiųjų diskriminavimo ir persekiojimo pasirašė ne vieną protesto pareiškimą sovietinės valdžios institucijoms. 1976 m. buvo suimtas, nuteistas 3 m. griežtojo režimo lagerio ir 2 m. tremties. Teisme prasmingai nuskambėjo paskutinis žodis: „Neapkenčiu neteisybės, melo, klastos ir apgaulės…“ Atlikęs paskirtą bausmę ir 1981 m. grįžęs į Lietuvą toliau bendradarbiavo leidžiant nelegalius leidinius „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, „Lietuvos ateitis“, platino rusų disidentų biuletenį „Dabarties įvykių kronika“, pasirašė ir platino žmogaus teisių gynėjų dokumentus, straipsnius. 1981–1985 m. parašė ir išplatino autobiografinę apybraižą „Sovietinio kalinio memuarai“. 1985 m. buvo suimtas antrą kartą, nuteistas 4 m. laisvės atėmimo ir 2 m. tremties. 1987 m. sausio mėn. dėl senyvo amžiaus ir silpnos sveikatos iš lagerio paleistas, toliau nenuilstamai kovojo už tiesą ir teisingumą.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. rugpjūčio 21 d. dekretu Vladas Lapienis apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi, 2000 m. liepos 1 d. – Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

Paskutiniaisiais metais gyveno Marijampolės specialiuosiuose globos namuose. Mirė 2012 m. kovo 6 d. Palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse.

Tikime, kad Vlado Lapienio atminimas ir neeilinė jo asmenybės šviesa įkvėps mus kilniems darbams ir svajonėms, teiks stiprybės ir jėgų eiti tiesos keliu.


© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”