2021 m. gruodžio 2 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) suvažiavimas.

2012 m. balandžio 21 d. Kaune vyko visuotinis Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) suvažiavimas. Jame dalyvavo buvę Lietuvos partizanai, partizanų ryšininkai, jų rėmėjai ir neginkuotos rezistencijos dalyviai. Į renginį atvyko ir visas būrys garbingų svečių: Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, Lietuvos Respublikos Seimo nariai prof. Arimantas Dumčius ir Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, Lietuvos Šaulių sąjungos vadas pulkininkas Antanas Plieskis, atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius, LPKTS pirmininkas dr. Povilas Jakučionis, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, kun. Algimantas Keina, prof. Ona Voverienė. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui atstovavo vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Vilma Juozevičiūtė.

Suvažiavimo dalyviai išklausė LLKS Prezidiumo pirmininko dim. pulkininko Jono Čeponio ataskaitą, priėmė kelis Respublikos Prezidentei, Seimo Pirmininkei ir Ministrui Pirmininkui adresuotus pareiškimus. LLKS Prezidiumo pirmininku vienbalsiai perrinktas dim. pulkininkas J. Čeponis. Suvažiavimo pabaigą vainikavo „Kupolės“ ansamblio atliekama daina „Lietuva brangi“.


Suvažiavimo dalyviai klausosi LLKS Prezidiumo pirmininko dim. pulkininko
J. Čeponio ataskaitos
Kalba LGGRTC vyriausioji viešųjų ryšių specialistė V. Juozevičiūtė
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”