2021 m. gruodžio 4 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
LLKS Tarybos Deklaracijos pasirašymo vietos įamžinimas

1999 m., kai LLKS Tarybos Deklaracija Lietuvos Respublikos Seimo įstatymu buvo paskelbta Lietuvos valstybės aktu, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) paruošė medžiagą dėl Miknių sodybos, kurioje buvo LLKS vadavietė, įtraukimo į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (tai buvo padaryta tik po dvejų metų – 2001 m.). 2003 m. LGGRTC ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos rūpesčiu Minaičių kaime prie Julijonos Mikniūtės-Petrėtienės sodybos buvo pastatyta paminklinė ekspozicija su laisvės kovotojams skirtais tipiniais atminimo ženklais. 2009 m. vasarį minint Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo ir LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos paskelbimo šešiasdešimtmetį, kuriame dalyvavo ne tik Lietuvos valstybės vadovai, bet ir daug aukštų užsienio svečių, buvo atkreiptas dėmesys, kad tipiniai atminimo ženklai ir kuklus paminklinis akmenukas nėra tinkamas šių Lietuvos valstybingumo istorijai itin reikšmingų įvykių įamžinimas. Todėl 2010 m. pavasarį LGGRTC su Radviliškio r. savivaldybe ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiu pasirašė bendradarbiavimo sutartį, įsipareigodamas suprojektuoti ir pastatyti paminklą, organizuoti archeologinius tyrimus ir įrengti ekspoziciją. Netrukus buvo atlikti archeologiniai tyrimai, Radviliškio r. savivaldybė atstatė J. Mikniūtės-Petrėtienės tėvo Stanislovo Mikniaus sodyboje buvusią klėtį su bunkeriu, o LGGRTC Genocido aukų muziejaus specialistai atkūrė bunkerio interjerą. Tais pačiais metais LGGRTC lėšomis buvo suprojektuotas ir pastatytas paminklas LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijai ir jos signatarams atminti. Skulpt. Jonas Jagėla savo sukurtame paminkle įamžino visų aštuonių deklaraciją pasirašiusių partizanų – Jono Žemaičio-Vytauto, Aleksandro Grybino-Fausto, Juozo Šibailos-Merainio, Vytauto Gužo-Kardo, Broniaus Liesio-Nakties, Leonardo Grigonio-Užpalio, Adolfo Ramanausko-Vanago ir Petro Bartkaus-Žadgailos – vardus. Į dangų iš paminklo stiebiasi eglės, simbolizuojančios mišką, partizanų prieglobstį, jų motinų gėlą ir ilgesį. Paminklas ir visas memorialas iškilmingai atidengtas 2010 m. lapkričio 22 d. Atidaryme dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Tačiau tuo LGGRTC įsipareigojimai dar nesibaigė – atstatytoje klėtyje reikėjo įrengti ekspoziciją, supažindinančią memorialo lankytojus su partizaniniu karu, vyriausiosios vadovybės kūrimu ir LLKS Tarybos Deklaracijos pasirašymu. Tad 2011 m. toliau vyko intensyvūs, bet nematomi darbai – LGGRTC Genocido aukų muziejaus specialistai rinko informaciją ir medžiagą ekspozicijai ne tik iš savų, bet ir iš kitų muziejų bei archyvų fondų. Ekspoziciją suprojektuoti ir pagaminti patikėta UAB „Terra media“. 2012 m. pavasarį visi darbai buvo baigti. LGGRTC įrengtos ekspozicijos „Atiduok Tėvynei, ką privalai“ pristatymas visuomenei įvyko 2012 m. gegužės 26 d., minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”