2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2012 m. Nr. 1(31)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Algirdas Brukas
Lietuvos miškininkų likimai 1939–1953 m.
The Fate of Employees of the Lithuanian Forest Industry 1939–1953
Arūnas Bubnys
Holokaustas Alytaus apskrityje 1941 m.
Holocaust in Alytus County in 1941.
Rimantas Zagreckas
Holokausto dalyvio socialinis portretas.
Social Portrait of the Participants in the Holocaust.
Dainius Noreika
Kalniškės mūšis: laisvės kovų paveikslo detalė.
Battle of Kalniškės: a Fragment of the Fight for Freedom.
Kristina Burinskaitė
Režimo priešininkų represavimo ir persekiojimo tendencijos po 1954 m.
Trends in Reprisals and the Persecution of Opponents of the Regime in Lithuania after 1954.
Vilius Ivanauskas
Lietuvių sovietinė nomenklatūra kaip kontrolės objektas ir subjektas./a>
The Lithuanian Soviet Nomenclature as an Object and Subject of Control./a>
STUDENTŲ STUDIJOS – STUDENT`S RESEARCH
Ignė Stalmokaitė
Suomijos ir Švedijos požiūris į Sovietų Sąjungos ir nacių Vokietijos Baltijos šalyse įvykdytas okupacijas 1940–1944 m.
The Approach of Finland and Sweden to the Soviet and Nazi Occupations of the Baltic States in 1940–1944.
IŠ ARCHYVŲ - FROM THE ARCHIVES
Darius Juodis
Dokumentai iš Stasio Žakevičiaus (Žymanto) archyvo
ATMINTIS – MEMORY
Imantas Melianas
Sovietinis Lietuvos stačiatikių šventikų persekiojimas (1939–1958)
Dalius Žygelis
Sugrįžę iš nebūties (Rietavo dvaro sodyboje rastų partizanų palaikų identifikavimas).
KRONIKA – CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
ŽURNALO „GENOCIDAS IR REZISTENCIJA“ BIBLIOGRAFIJA. 2007–2011, Nr. 21–30
BIBLIOGRAPHY OF JOURNAL “GENOCIDE AND RESISTANCE” 2007–2011, No. 21–30
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”