2021 m. gruodžio 8 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Rasti Dainavos apygardos partizanų palaikai

2012 m. rugpjūčio 13 d. Varėnos rajone, miške netoli Zervynų kaimo, archeologinių tyrimų metu rasti 1952 m. gegužės 20 d. žuvusių Dainavos partizanų apygardos Partizano Kazimieraičio rinktinės partizanų palaikai.

Šių metų pavasarį į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą (LGGRTC) dėl Zervynų-Palkabalių miške (Varėnos r.) buvusio partizanų bunkerio archeologinio ištyrimo ir jame žuvusių partizanų palaikų paieškos kreipėsi Lietuvos Respublikos Seimo narys Algis Kašėta, vieno iš žuvusių partizanų sesuo Marytė Lukoševičiūtė ir Varėnos kuopos šauliai.

Iš Lietuvos ypatingajame archyve saugomų dokumentų buvo žinoma, kad 1952 m. gegužės 20 d. MGB 2N valdybos agentų-smogikų grupė aptiko Partizano Kazimieraičio rinktinės DLK Vytauto tėvūnijos Genio būrio bunkerį, kuriame, kautynių su bunkerį šturmavusiais agentais-smogikais metu, žuvo keturi partizanai: A. Česnulevičius-Mėnulis, V. Lukoševičius-Balandis, J. Pečiukonis-Narkūnas-Banginis ir V. Sadauskas-Karys.

Reaguodamas į kreipimąsi, LGGRTC inicijavo bunkerio ir jo aplinkos tyrimus. Tyrimus koordinavo LGGRTC „Gyvosios atminties“ programos vadovas Dalius Žygelis, detaliuosius archeologinius tyrimus atliko archeologai Dr. Gintautas Vėlius ir Agnė Žilinskaitė.

Pirmojo etapo metu, kuris truko nuo birželio 27 iki liepos 17 dienos, buvo atlikti detalūs bunkerio tyrimai. Jų metu rasta ir užfiksuota apie 800 radinių, nustatyti bunkerio išmatavimai ir konstrukcijos ypatumai, po atkastomis bunkerio grindimis pasiektas įžemis. Tyrimų rezultatai patikslina kautynių eigą, radiniai puikiai iliustruoja partizanų buitį. Partizanų palaikų neaptikta.

Antrojo etapo metu – nuo liepos 23 iki rugpjūčio 13 d. – tirta bunkerio aplinka. Buvo iškastos kelios žvalgomosios perkasos, vienoje iš kurių rugpjūčio 10 d. buvo aptikti žmonių kaulai. Rugpjūčio 13 d. buvo kreiptasi į Varėnos r. apylinkės prokuratūrą ir su jos atstovais pratęstas tyrimas bei atliktas palaikų ekshumavimas. Nustatyta, kad 15 metrų atstumu nuo bunkerio buvo iškasta negili, 1,20 metro duobė, kurioje užkasti 1952 m. gegužės 20 d. žuvusių partizanų palaikai.

Palaikai perduoti Valstybinei teismo medicinos tarnybai prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kurios specialistai, juos ištyrę, turėtų pateikti savo išvadas dėl partizanų žūties aplinkybių.

Rastų partizanų palaikų perlaidojimas numatomas 2012 metų rudenį Varėnos rajono Perlojos kaimo kapinėse.

Daugiau:
„Partizanų palaikai bus pagerbti“, Atgimimas, 2012, spalio 26, Nr.35 (1185)


Genio būrio bunkerio vieta prieš pradedant archeologinius tyrimus Archeologinių tyrimų metu atkastos bunkerio liekanos Archeologai A. Žilinskaitė ir dr. G. Vėlius ekshumuoja žuvusiųjų palaikus
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”