2021 m. gruodžio 8 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Tarptautinė konferencija Marijampolėje

2012 m. lapkričio 14 d. Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultete vyko tarptautinė konferencija „Lietuvių tautos savigarbos ir pilietinės drąsos diplomatinis dokumentas nacių okupuotoje Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais“. Ji buvo skirta 1942 metų lapkričio 9 dienos Memorandumo 70-osioms metinėms paminėti. Lietuvos generaliniam komisarui Teodorui Adrianui von Rentelnui adresuotą memorandumą, kuriame buvo protestuojama prieš Lietuvos kolonizavimą, represijas ir žydų žudymą, pasirašė trečiasis Lietuvos prezidentas dr. Kazys Grinius, buvęs Lietuvos žemės ūkio ir valstybės turtų ministras prof. Jonas Pranas Aleksa ir buvęs Seimo narys bei Žemės ūkio ministras prof. Mykolas Krupavičius.

Konferencijos globėju sutiko būti dr. Kazio Griniaus šeimą gerai pažinojęs Prezidentas Valdas Adamkus. Susirinkusieji klausėsi jo prisiminimų ir mokslinių pranešimų, kuriuos skaitė Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas Valentinas Aleksa, prof. dr. Kęstutis Žemaitis, metraščio „Jotvingių kraštas“ (Lenkija) redaktoriaus pavaduotojas Juozas Sigitas Paransevičius, Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus darbuotojas Tomas Kukauskas, draugijos „Suvalkija“ pirmininkė Birutė Kižienė, Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro generalinis direktorius Valdas Kubilius.

Konferencijoje dalyvavęs LGGRTC Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys skaitė pranešimą „1942 m. Memorandumas nacių valdžiai lietuvių istoriografijos kontekste“.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”