2021 m. gruodžio 4 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„1939–1940 m. Lietuvoje internuoti lenkai“

2012 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo II rūmų parodų galerijoje buvo atidaryta Lenkijos tautos atminties instituto (IPN), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus parengta paroda „1939–1940 m. Lietuvoje internuoti lenkai“. Susirinkusius pasveikino ir parodos pristatymu Lietuvos Respublikos Seime pasidžiaugė Seimo narys Arvydas Anušauskas. Lenkijos ambasadoriaus Lietuvoje patarėja-ministrė Marija Šlebioda išsakė viltį, kad ši bendra paroda prisidės prie geresnio kaimyninių šalių – Lietuvos ir Lenkijos – tarpusavio supratimo. Gražių žodžių negailėjo ir Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, kuri pasiūlė parodą pristatyti Lietuvos kariuomenės kariniuose daliniuose. Vieno iš parodos rengėjų, Lenkijos tautos atminties instituto, direktoriaus pavaduotoja Agnieška Rudzinska papasakojo, kaip 2009 m. kilo mintis parengti parodą apie internuotus lenkų karius. Ji prisipažino, kad ir jos pačios senelis buvo internuotas Lietuvoje. Parodos pristatymą užbaigė LGGRTC Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys, kuris priminė susirinkusiems istorinį kontekstą ir lenkų karių padėtį internavimo stovyklose Lietuvoje.

Paroda „1939–1940 m. Lietuvoje internuoti lenkai“, kurią parengė Lenkijos tautos atminties institutas, LGGRTC ir Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejus, pirmą kartą visuomenei buvo pristatyta lenkų kalba Lenkijos Respublikos Seime 2011 m. liepos mėn. Lietuvių kalba parengta paroda dar tik pradeda savo kelionę po Lietuvą.

Dvidešimtyje chronologiškai išdėstytų parodos stendų eksponuojamos fotografijos, spaudos publikacijos, dokumentai, žemėlapiai ir schemos atspindi tragišką Lenkijos valstybės politinę situaciją po 1939 m. rugpjūčio 23 d. Ribentropo ir Molotovo pakto pasirašymo, Lenkijos gynimą 1939 m. rugsėjo mėn., kariškių ir civilių gyventojų pasitraukimą į Lietuvą, Lietuvos poziciją Lenkijos atžvilgiu 1939 m. rugsėjo mėn., internavimo stovyklų sistemos kūrimą ir išsidėstymą 1939–1940 m., kasdieninį gyvenimą internavimo stovyklose, pogrindinę ir kūrybinę internuotųjų veiklą, internavimo stovyklų administracijos pareigūnų biografijas, Lietuvos lenkų pagalbą internuotiesiems ir karo pabėgėliams bei internavimo stovyklų vadovybės ir pačių internuotųjų likimą po Lietuvos okupacijos 1940 m. birželio mėn.

Panaudota medžiaga iš Lenkijos, Lietuvos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos mokslinių institucijų, archyvų, muziejų ir privačių asmenų kolekcijų.

Lietuvos Respublikos Seimo II rūmų parodų galerijoje paroda bus eksponuojama iki gruodžio 3 d.

 
 
 
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”