2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2012 m. Nr. 2(32)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Alfredas Rukšėnas
Lietuvos gyventojų stojimo į Kauno savisaugos batalionus 1941 m. vasarą ir rudenį motyvai
The Motives of Lithuanian Inhabitants to Enrol in Kaunas Self-defence Battalions in Summer and Autumn 1941
Tomasz Balbus
Armijos Krajovos Vilniaus apygardos partizanų brigadų veikla
The Activity of Army Krajova Vilnius District Partisan Brigades
Dainius Noreika
Nuo Lietuvos šaulių iki miško brolių: lokalios ginkluotos struktūros raidos tyrimas
From Lithuanian Riflemen to Forest Brothers: Research on the Development of the Local Military Structure
Juozas Banionis
Nuo Belgrado iki Madrido konferencijos
From Belgrade to Madrid Conferences
Saulius Grybkauskas
Stagnacinio laikotarpio lietuvių nomenklatūra sovietinio „generalgubernatoriaus“ akimis: Petro Griškevičiaus skyrimo kolizija
The Lithuanian Nomenklatura of the Period of Stagnation in the Eyes of the Soviet “Governor General”: the Clash during the Appointment of Petras Griškevičius
IŠ ARCHYVŲ - FROM THE ARCHIVES
Stanislovas Buchaveckas
Jonas Ženauskas – 1940–1941 m. sovietų kalinys, 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, žydų gelbėtojas
Jonas Ženauskas – Soviet Prisoner of 1940–1941, Member of the July Uprising of 1941, Rescuer of Jews
ATMINTIS – MEMORY
Antanas Ragavičius
Jaunųjų Lietuvos laisvės kovotojų būrelis
Aleksandras Vitkus, Chaimas Bargmanas
1941 m. Raseinių holokausto byla
RECENZIJOS - REVIEWS
KRONIKA – CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
ATMINTINOS DATOS - MEMORABLE DATES
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”