2021 m. lapkričio 30 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Informacija
Dėl jaunuolių, 1990-1991 m. atsisakiusių tarnauti sovietinėje armijoje, nukentėjusių nuo sovietų armijos veiksmų

Pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punkto k papunktį nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas asmenims, kurie nuo 1990 m. kovo 11 d. atsisakė prievartinės tarnybos sovietų armijoje (pasitraukė iš jos arba boikotavo šaukimą tarnauti joje) ir dėl to buvo prievarta paimti į sovietų armijos dalinius arba iki 1991 m. rugsėjo 7 d. priversti grįžti tęsti (išvykti atlikti) tarnybą juose.

Pagal Lietuvos Respublikos kompensacijų asmenims, 1990-1991 m. atsisakiusiems prievartinės tarnybos sovietų armijoje ir dėl to nukentėjusiems nuo sovietų armijos veiksmų, įstatymą, teisę į 4000 Lt vienkartinę kompensaciją turi Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie nuo 1990 m. kovo 11 d. atsisakė tarnybos sovietų armijoje ir buvo:

 1. prievarta paimti į sovietų armijos dalinius;
 2. nuteisti laisvės atėmimu už pasitraukimą iš sovietų armijos arba šaukimo tarnauti joje boikotavimą;
 3. priversti grįžti tęsti (išvykti atlikti) tarnybą sovietų armijos daliniuose iki 1991 m. rugsėjo 7 d.

Įgijus nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą ir nukentėjusio asmens pažymėjimą, dėl vienkartinės kompensacijos kreiptis į artimiausią Krašto apsaugos savanorių pajėgų teritorinį skyrių.

Pažymėtina, kad Įstatymas nenumato pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą asmenims, pasitraukusiems iš tarnybos sovietų armijoje ir slapstantis išvengusiems prievartinio paėmimo (sugrąžinimo) į sovietų armijos karinį dalinį. Vien atsisakymo prievartinės tarnybos sovietų armijoje (pasitraukimo iš jos) fakto nepakanka nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisiniam statusui įgyti. Prievartinis paėmimas (sugrąžinimas) į sovietų armijos dalinį arba iki 1991 m. rugsėjo 7 d. dėl patiriamo persekiojimo priverstinis grįžimas tęsti tarnybą jame (po atsisakymo prievartinės tarnybos sovietų armijoje) yra būtinoji Įstatymo sąlyga.


Duomenys apie jaunuolius, 1990-1991 m. atsisakiusius tarnauti sovietinėje armijoje, pasitraukusius iš šios armijos, saugomi šiuose archyvuose:

Lietuvos valstybės naujasis archyvas
O.Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius
 
Krašto apsaugos archyvas prie Krašto apsaugos ministerijos
Šilo g. 5A, 10322 Vilnius
 
Lietuvos ypatingasis archyvas
Gedimino pr.40/1, 01110 Vilnius
 

Siekiant įgyti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą, reikia pateikti Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai (Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. 231 3012):

 • Prašymą pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą (prašyme nurodyti adresą, telefono numerį, kuriuo būtų galima susisiekti). Parsisiųsti (plėtinys „.pdf“, 36KB);
 • Dvi fotonuotraukas (2x3 cm);
 • Asmens, nukentėjusio nuo okupacijos, užpildytą ir pasirašytą anketą, smulkiai aprašant atsisakymo prievartinės karinės tarnybos sovietų armijoje, prievartinio paėmimo į sovietų armijos dalinius aplinkybes;
 • Sovietinio karinio bilieto lapų su įrašais kopijas;
 • Neturint karinio bilieto – Krašto apsaugos savanorių pajėgų teritorinio skyriaus (pagal šaukimo ir paėmimo į sovietų armiją vietovę) išduoto pažymėjimo apie karinės tarnybos sovietų armijoje faktą, laikotarpį, vietas ir kt. notaro patvirtintą kopiją;
 • Pažymų iš archyvų notaro patvirtintas kopijas;
 • Gimimo liudijimo notaro patvirtintą kopiją;
 • Lietuvos Respublikos piliečio paso lapo su nuotrauka ir duomenimis arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • Darbo knygelių su įrašais iki 1990 m. kovo 11 d. (jeigu iki to laiko buvo dirbama) kopiją (notariškai tvirtinti nereikia);
 • Galima pateikti bet kurį dokumentą, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai įrodo pasitraukimo iš sovietų armijos ir sugrąžinimo (ar sugrįžimo) į ją faktą.

Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas

Lietuvos Respublikos kompensacijų asmenims, 1990-1991 m. atsisakiusiems prievartinės tarnybos sovietų armijoje ir dėl to nukentėjusiems nuo sovietų armijos veiksmų, įstatymas

Krašto apsaugos ministerijos informacija
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”