http://www.genocid.lt/centras/lt/1757/a/

Knygos pristatymas

2013 m. sausio 24 d. Rašytojų klube Vilniuje vyko Nepriklausomybės Akto signataro prof. Broniaus Genzelio naujos knygos „Tautinės savimonės išlikimas ir brendimas Lietuvos okupacijos sąlygomis“, kurią išleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, pristatymas.

Vakarą vedė literatūros kritikas Valentinas Sventickas. Kalbėjo knygos autorius prof. B. Genzelis, Nepriklausomybės Akto signataras, rašytojas Romas Gudaitis, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, poetas Marcelijus Martinaitis, Nepriklausomybės Akto signataras, filosofas Romualdas Ozolas, filosofas, politologas, vertėjas, hum. m. dr. Vytautas Radžvilas. Visi kalbėjusieji negailėjo gerų žodžių naujajai prof. B. Genzelio knygai.

Knygos populiarumą paliudijo ir gausus būrys į jos pristatymą susirinkusių žmonių – nedidelė Rašytojų klubo salė buvo sausakimša ir vos talpino visus prof. B. Genzelio draugus ir gerbėjus.


Kalba prof. B. Genzelis. Šalia – vakaro vedėjas V. Sventickas Naujoji prof. B. Genzelio knyga Renginio dalyviai