2021 m. gruodžio 4 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Istorikės Šolpan Smailovos vizitas

2013 m. vasario 6–15 dienomis Lietuvoje viešėjo ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (LGGRTC) lankėsi viešnia iš Kazachstano – istorikė Šolpan Smailova, dirbanti muziejiniame-memorialiniame politinių represijų ir totalitarizmo aukų komplekse „ALŽIR“, esančiame netoli Kazachstano sostinės Astanos. Atvykusi į Vilnių ji ieškojo informacijos apie Lietuvos pilietes, kalintas Akmolinsko lageryje. Minėtas lageris Kazachstano teritorijoje veikė 1937–1953 m. ir jame kalėjo ne mažiau kaip 20 tūkst. moterų – vadinamųjų „liaudies priešų“ žmonų, seserų ir dukrų. Š. Smailovos darbo vizitą, tarpininkaujant Lietuvos ambasadai Kazachstane, finansavo Lietuvos užsienio reikalų ministerija.

Vilniuje Š. Smailova susitiko su LGGRTC generaline direktore Terese Birute Burauskaite, perdavė savo surinktą medžiagą apie lietuvių kilmės moteris, kalėjusias Akmolinsko lageryje, lankėsi Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse. LGGRTC Atminimo programų skyriaus darbuotojos supažindino su Kazachstane kalėjusių ir į jį ištremtų moterų prisiminimais, Archyvinio vardynų skyriaus darbuotojos padėjo ieškoti informacijos Lietuvos ypatingajame archyve – VRM ir KGB dokumentų skaityklose. Kadangi pirminės paieškos Lietuvos archyvuose nuteikė optimistiškai, pavyko rasti naudingos medžiagos, sutarta bendrauti ir ateityje, keistis įdomia medžiaga ir informacija, galbūt surengti bendras parodas ir mokslines konferencijas.


G. Visockas, „Istorikė Šolpan Smailova: „Kazachstano visuomenė domisi savo šalies praeitimi“, http://www.slaptai.lt

Šolpan Smailova Genocido aukų muziejuje Šolpan Smailova su jai talkinusiomis Atminimo programų skyriaus darbuotojomis Elena Stulgiene, Violeta Jasinskiene ir Birute Panumiene Šolpan Smailova su buv. politiniu kaliniu, žurnalistu Antanu Seikaliu
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”