http://www.genocid.lt/centras/lt/1796/a/

Diskusija dėl Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybos išsaugojimo

2013 m. kovo 22 d. Radviliškio rajono savivaldybėje vyko diskusija dėl Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybos (Grinkiškio sen. Balandiškio k.) išsaugojimo. Ji buvo inicijuota po to, kai kovo mėn. pradžioje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC), reaguodamas į viešojoje erdvėje skleidžiamą informaciją, esą Sajų sodyboje 1949 m. vasarį vyko visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas ir čia buvo įkurtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis (LLKS), išplatino pareiškimą dėl 1949 m. Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo vietos. Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo, LGGRTC, Kultūros paveldo departamento, Valstybinės kultūros paveldo komisijos, Kultūros paveldo centro atstovai, Radviliškio rajono savivaldybės vadovai bei piliečių iniciatyvinės grupės Sajų sodybos išsaugojimui nariai.

Diskusijos pradžioje Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Vykintas Vaitkevičius bei Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros doktorantas Gediminas Petrauskas pristatė 2012 m. vykdyto Sajų sodybos tyrinėjimo rezultatus bei rastus radinius. Nepaisant detalių archeologinių tyrimų, be kelių šovinių tūtelių, radijo elementų ir spaudo dalies jiems iš esmės nepavyko rasti jokių radinių, kurie galėtų būti susieti su partizanine sodybos praeitimi ir patvirtintų teiginius apie tai, kad visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas vyko būtent šioje sodyboje.

Po jų kalbėjęs LGGRTC Memorialinio departamento vyriausiasis programų specialistas Dalius Žygelis pirmiausia apžvelgė pastaruoju metu įvairiomis priemonėmis skleidžiamą klaidinančią informaciją apie Sajų sodybos vaidmenį LLKS vadų suvažiavimo metu, o po to pristatė LGGRTC atliktą išsamią archyvinių dokumentų, rašytinių prisiminimų, momentinių interviu ir archeologinių tyrimų analizę, įrodančią, kad LLKS vadų suvažiavimas neabejotinai vyko Miknių sodyboje Minaičių kaime.

Po D. Žygelio pasisakė VĮ „Lietuvos paminklai“ Projektavimo tarnybos vadovas Zigmas Aleksandravičius, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Bendrųjų reikalų ir plėtros prodekanas dr. Salvijus Kulevičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyriaus vedėjas Vytautas Simelis, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė. Pastaroji prelegentė pažymėjo, kad Kultūros paveldo departamentas skyrė lėšų Sajų sodybos gyvenamojo namo restauravimo projekto parengimui, bet suabejojo, ar reikia skubėti jį įgyvendinti. Ji pasiūlė racionaliai apmąstyti ir pasverti visas išaiškėjusias aplinkybes ir tik tada ieškoti tinkamiausio būdo sodybos įamžinimui.

Baigiant diskusiją, joje dalyvavusi Lietuvos Respublikos Seimo narė Dalia Kuodytė sakė, kad įamžinimas ir jų mastas turėtų atitikti istorinius duomenis ir nereikėtų kurti mitų ten, kur jų nėra. Jai pritarė ir LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, teigusi, kad LGGRTC funkcija yra istorinės tiesos atskleidimas, todėl negalima tylėti, kai viešai skleidžiama neteisinga informacija. Tačiau tuo pačiu, norėdama užtikrinti, kad LGGRTC visada palaikė ir palaiko visuomenines iniciatyvas ir pilietines akcijas, ji dovanojo Sajų sodybos išsaugojimo iniciatyvinės grupės lyderiui Gintautui Lukošaičiui enciklopedinius LGGRTC leidinius, skirtus Vakarų ir Pietų Lietuvos partizanų sritims ir tų sričių laisvės kovotojams.
                                                               __________________

2013 m. balandžio 8 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyks LGGRTC inicijuotas pasitarimas, skirtas Sajų sodybos, kaip istorinės vietos, susijusios su ginkluotu pasipriešinimu, įamžinimo klausimams.


Diskusijos akimirka. Sodybos tyrinėjimų rezultatus pristato
G. Petrauskas
Į diskusijos dalyvius kreipiasi Lietuvos Respublikos Seimo narė D. Kuodytė Kalba LGGRTC generalinė direktorė
T. B. Burauskaitė