http://www.genocid.lt/centras/lt/1801/a/

Mokslinė-praktinė konferencija

2013 m. balandžio 12 d. Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vyko 65-osioms trėmimo į Igarką metinėms atminti skirta mokslinė-praktinė konferencija „Tremties istorinė ir socialinė atmintis: asmens patirties perspektyva“. Konferenciją organizavo Igarkiečių brolija, VDU Socialinių mokslų fakultetas, Kauno Panemunės senelių namai ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC). Konferencijos globėja – Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė.

Konferencijos metu pranešimus skaitė Vytauto Didžiojo universiteto, Kėdainių kultūros centro „Arnetų namas“, Igarkiečių brolijos, Kauno Panemunės senelių namų Krizių centro ir LGGRTC atstovai. LGGRTC Istorinių tyrimų programų skyriaus vyr. specialistas Darius Juodis skaitė pranešimą „Lietuvos partizanų į Vakarus pervežti tremtinių laiškai“, o to paties skyriaus vyr. specialistas Stanislovas Buchoveckas – „Vaikai ir tremtis: prie jos slenksčio, pakeliui į tremtį, tremtyje, svetimoje gimtinėje, nesvetingoje Lietuvoje“. Renginys baigėsi muzikiniu koncertu, kurio metu skambėjo tremties dainos.

Konferencijos programa


Kalba Darius Juodis Pranešimą skaito Stanislovas Buchoveckas