2021 m. gruodžio 8 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Nacionalinio mokinių konkurso laureatų apdovanojimai

Iškilmingu apdovanojimo renginiu užbaigtas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) kartu su Švietimo ir mokslo ministerija kasmet organizuojamas nacionalinis mokinių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“.

Konkursas prasidėjo spalio mėnesį, mokiniai rašė rašinius, apybraižas, piešė piešinius, kūrė dainas, eilėraščius, filmus, instaliacijas, koliažus, rankdarbius ir kitų meninių išraiškos formų darbus. Dalyvaudami konkurse mokiniai artimiau susipažino su patyrusių tremtį, okupantų represijas, kovojusių už tėvynės laisvę žmonių skaudžiais likimais.

Konkurso pirmųjų ir antrųjų vietų laimėtojai bei jų mokytojai balandžio 19–20 d. buvo pakviesti į apdovanojimo šventę Vilniaus mokytojų namuose. Prieš iškilmingą renginį iš visos Lietuvos atvykę moksleiviai ir jų mokytojai turėjo galimybę aplankyti Lietuvos Respublikos Seimą, Genocido aukų muziejų, Vilniaus televizijos bokštą, Lietuvos Respublikos Prezidentūrą. Lydimi VšĮ Vilniaus turizmo informacijos centro gido susipažino su svarbiausiomis istorinėmis Vilniaus vietomis.

Vakare VšĮ kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų svetainėje konkurso nugalėtojus ir jų mokytojus sveikino LGGRTC generalinio direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vytas Lukšys, europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Juozapaitis, disidentinio judėjimo dalyvis, europarlamentaro Vytauto Landsbergio patarėjas Andrius Tučkus, istorikas Romas Batūra, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narys, 1953 m. Norilsko legeryje vykusio politinių kalinių sukilimo dalyvis, prisiminimų knygos „Norilsko Vyčiai“ autorius ir bendrijos „Norilsko Vyčiai“ pirmininkas Bronius Zlatkus, Pilietinės gynybos centro prie Krašto apsaugos ministerijos direktorė Danguolė Bičkauskienė, Lietuvos krašto apsaugos ministro patarėja Gintarė Janulaitytė, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento pulkininkas leitenantas Artūras Jasinskas.

Konkurso laureatams ir jų mokytojams buvo įteikti diplomai, padėkos raštai, konkurso partnerių ir rėmėjų dovanos. Esame dėkingi konkurso partneriams ir rėmėjams: VšĮ kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namams, Vilniaus vidurinei mokyklai „Lietuvių namai“, Pilietinės gynybos centrui prie Krašto apsaugos ministerijos, restoranui „Ida Basar“, AB „Telecentras“, VšĮ Vilniaus turizmo informacijos centrui, leidyklai „Tyto alba“, žurnalui „Ateitis“, „Valstiečių laikraščiui“, žurnalui „Vyzdys“, žurnalui „Trimitas“, „Verslo žinioms“, Europos Parlamento narei R. Morkūnaitei-Mikulėnienei, Europos Parlamento nariui Algirdui Saudargui.

Gyvai scenoje savo kūrybos dainas atliko dainų konkurso laureatai. Taip pat susirinkusiems keletą dainų dovanojo aktorius, dainų autorius ir atlikėjas Giedrius Arbačiauskas.

Renginį vedė ir visus kartu dainuoti kvietė žymi lietuvių liaudies dainų atlikėja Veronika Povilionienė.

Nuoširdžiai sveikiname konkurso nugalėtojus ir dėkojame rėmėjams ir renginio svečiams. Konkurso laureatai skelbiami LGGRTC interneto svetainėje www.genocid.lt. Piešinių laureatų darbai bus eksponuojami Vilniaus mokytojų namuose iki gegužės mėnesio.

LGGRTC MD Atminimo programų skyriaus
vedėja Dalė Rudienė ir vyr. specialistė Raimonda Steiblytė


Konkurso laureatai lankosi Lietuvos Respublikos Seime Konkurso nugalėtojus ir jų mokytojus sveikina LGGRTC gen. direktoriaus pavaduotojas V. Lukšys Iškilmingo renginio dalyviai Vilniaus mokytojų namų svetainėje
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”