http://www.genocid.lt/centras/lt/1807/a/

Forumas-minėjimas „Įkalinti „Dievų miške“

2013 m. balandžio 29 d., minint Lietuvos šviesuolių įkalinimo Štuthofo koncentracijos stovykloje 70-metį, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) kartu su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriumi surengė forumą-minėjimą „Įkalinti „Dievų miške“, kuris vyko Lietuvos Respublikos Seimo Konferencijų salėje.

Renginiui pirmininkavo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentas dr. Algirdas Jakubčionis ir lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Marius Mikalajūnas. Sveikinimo žodį forumo-minėjimo dalyviams tarė Parlamentinės grupės „Už istorinę atmintį ir teisingumą“ pirmininkas, Seimo narys dr. Arvydas Anušauskas. Pranešimus skaitė LGGRTC Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys, LGGRTC Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento vyriausiasis specialistas Stanislovas Buchoveckas, Mykolo Romerio universiteto profesorė dr. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, mokytojas ekspertas M. Mikalajūnas. Prisiminimais pasidalino Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinio Rapolo Mackonio dukra rašytoja Birutė Mackonytė ir vienintelis gyvas lietuvis, buv. Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys Vladislovas Telksnys. Renginio pabaigoje į susirinkusius kreipėsi ir savo mintimis pasidalino Štuthofo koncentracijos stovykloje įkalinto ir ten žuvusio Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos direktoriaus Antano Januševičiaus dukra Regina Vaitaitienė.

Renginį plačiai nušvietė šalies žiniasklaida, tiesiogiai transliavo televizijos kanalas „LRT Kultūra“. V. Telksnį kalbino gausiai susirinkę radijo ir televizijos žurnalistai.

Forumo-minėjimo programa


Forumo-minėjimo „Įkalinti „Dievų miške“ momentas Pranešimą apie lietuvių antinacinę spaudą skaito
dr. A. Bubnys
Kalba buv. Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys V. Telksnys