http://www.genocid.lt/centras/lt/1818/a/

Partizanų palaikų perlaidojimas

2013 m. gegužės 17 d. Perlojoje (Varėnos r.) vyko iškilmingas prieš šešiasdešimt vienerius metus Zervynų-Palkabalių miške žuvusių keturių Dainavos apygardos Partizano Kazimieraičio rinktinės DLK Vytauto tėvūnijos Genio būrio partizanų – Antano Česnulevičiaus-Mėnulio, Vytauto Lukoševičiaus-Balandžio, Jono Pečiukonio-Narkūno-Banginio ir Vytauto Sadausko-Kario – palaikų perlaidojimas. Partizanų palaikai buvo rasti 2012 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) inicijuotų archeologinių tyrimų metu.

Atsisveikinimas su žuvusiais vyko Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčioje. Prie karsto, uždengto trispalve, buvo padėti partizanų portretai, budėjo garbės sargyba, giesmes giedojo tremtinių ansamblis „Viltis“, Perlojos moterų ansamblis ir Varėnos kultūros centro folkloro ansamblis „Žeiria“. Šv. Mišias už žuvusiuosius aukojo Perlojos parapijos klebonas Ąžuolas Miliauskas.

Po šv. Mišių vyko salvių lydima partizanų palaikų perlaidojimo ceremonija Perlojos bažnyčios šventoriuje. Susirinkusiems kalbėjo Varėnos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Alvydas Valeiša, Lietuvos Respublikos Seimo narys Algis Kašėta, Lietuvos kalinių ir tremtinių sąjungos Varėnos skyriaus pirmininkas Vytautas Kaziulionis, perlojiškė mokinė Ernesta Krivaitė. Žuvusiuosius pagerbė orkestras, kariai. Šalia naujai supilto kapo prisiekė jaunieji šauliai.

Į Amžinojo poilsio vietą palydėti žuvusiųjų atvyko ir LGGRTC atstovai: generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė, Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas ir Genocido aukų muziejaus vadovas Eugenijus Peikštenis ir archeologinius tyrimus koordinavęs LGGRTC „Gyvosios atminties“ programos vadovas Dalius Žygelis. Atsisveikinti su žuvusiaisiais taip pat atvyko trijų žuvusių partizanų broliai, seserys, kiti artimieji. Perlaidojimo ceremonijoje nedalyvavo, nes nebuvo rasti, tik iš Kauno kilusio V. Sadausko-Kario giminės.

Renginį organizavo Varėnos rajono savivaldybė, LGGRTC, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Varėnos skyrius, Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių rinktinės Varėnos šaulių kuopa.


Žuvusių partizanų portretai Atsisveikinimas su žuvusiais Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčioje Iškilminga laidotuvių procesija
Partizanų palaikų perlaidojimo ceremonija bažnyčios šventoriuje Šviežiai supiltas kapas, priglaudęs žuvusiųjų palaikus Antkapinio kryžiaus fragmentas