http://www.genocid.lt/centras/lt/1826/a/

Forumas-minėjimas „Masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai“

2013 m. gegužės 29 d., minint 1948 m. gegužės 22–23 d. trėmimo 65-ąsias metines, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) kartu su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriumi surengė forumą-minėjimą „Masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai“, kuris vyko Lietuvos Respublikos Seimo Konferencijų salėje.

Renginiui pirmininkavo LGGRTC vyriausioji specialistė dr. Kristina Burinskaitė ir lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Marius Mikalajūnas. Sveikinimo žodį forumo-minėjimo dalyviams tarė Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė. Pranešimus skaitė Parlamentinės grupės „Už istorinę atmintį ir teisingumą“ pirmininkas, Seimo narys dr. Arvydas Anušauskas, LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos pirmininkas Jonas Rytis Puodžius, ekspedicijų į tremties vietas organizatorius ir vadovas Gintautas Alekna, LGGRTC Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė ir LGGRTC Archyvinio vardynų skyriaus vedėja Rita Godliauskienė. Tarp jų pranešimų Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Jūratė Vilūnaitė skaitė susirinkusiems ištraukas iš LGGRTC fonduose saugomų tremtinių prisiminimų. Renginio pabaigoje trumpai pasisakė svečiai – Lietuvos istorijos instituto XX a. istorijos skyriaus vedėjas dr. Česlovas Laurinavičius, to paties instituto mokslo darbuotoja dr. Vitalija Stravinskienė ir Kovo 11-osios akto signataras, buvęs politinis kalinys Algirdas Endriukaitis. Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininko pavaduotojas prof. Arimantas Dumčius pristatė renginio dalyviams dvi naujas knygas: į anglų kalbą išverstą knygą „Sibiro vaikai. Lietuvos vaikų tremtinių atsiminimai“ (sudarytojai Irena Kurtinaitytė ir Vidmantas Zavadskis) ir „Laisvė ir tikėjimas: krikščioniški trileriai sovietmečiu“ (sudarytojai Andrius Navickas ir Reda Sopranaitė).

Forumo-minėjimo programa


Antanas Vizbaras turėjo
dr. A. Anušauskui klausimų
LGGRTC generalinė direktorė
T. B. Burauskaitė
Pranešimą skaito Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja
R. Driaučiūnaitė
Forumo-minėjimo dalyviai Kalba LGGRTC Archyvinio vardynų skyriaus vedėja
R. Godliauskienė
Prof. A. Dumčius pristato knygą „Laisvė ir tikėjimas: krikščioniški trileriai sovietmečiu“