2021 m. rugsėjo 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2013 m. Nr. 1(33)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Vytautas Tininis
Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją (1944–1945 m.)
Forced Mobilisation into the Red Army (1944–1945)
Juozapas Romualdas Bagušauskas
Komunistų partijos ideologinė apologetika slopinant lietuvių tautos pasipriešinimą (1944–1953 m.)
The Ideological Apologetics of the Communist Party during Suppression of Lithuanian National Resistance (1944–1953)
Audronė Veilentienė
Ideologinė prievarta ir represijos Kauno valstybiniame Vytauto Didžiojo universitete (1944–1950 m.)
Ideological Violence and Reprisals at Kaunas State Vytautas Magnus University (1944–1950)
Laimis Mikelevičius
Partizanų baudžiamoji praktika Varėnos krašte (1944–1952 m.)
Partisan Punitive Practice in Varėna District (1944–1952)
Kristina Burinskaite
Komunistinės ideologijos pokyčių po 1953 m. įtaka represinei politikai ir KGB veiklai
The Effect of Changes in Communist Ideology after 1953 on Repressive Policies and KGB Operations
IŠ ARCHYVŲ - FROM THE ARCHIVES
Gintautas Ereminas 
Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ veikla Vilniaus krašte (1920–1939 m.)
The Activities of the Lithuanian Educational Society Rytas in Vilnius and Vilnius Area (1920–1939)
ATMINTIS – MEMORY
Dovilė Lauraitienė 
Paskutiniai Tuskulėnų dvaro valdytojai – pasaulio tautų teisuoliai
KRONIKA – CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”