2021 m. gruodžio 2 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Konferencija Seime

2013 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Seimo narės Vincės Vaidevutės Margevičienės, Igarkiečių brolijos, Vytauto Didžiojo Universiteto (VDU) ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) surengta mokslinė-praktinė konferencija „Tremties istorinė ir socialinė atmintis: gyvenimas po lemties ženklu“.

Konferencijai pirmininkavo VDU Socialinio darbo katedros prof. Nijolė Večkienė ir Igarkos tremtinių brolijos pirmininkė Aldona Krinickienė. Susirinkusiems buvo perskaitytas Seimo narės Vincės Vaidevutės Margevičienės sveikinimas, gyvu žodžiu į juos kreipėsi Parlamentinės grupės „Už istorinę atmintį ir teisingumą“ pirmininkas, Seimo narys dr. Arvydas Anušauskas, Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Audrius Bitinas ir Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas. LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė skaitė pranešimą apie Lietuvos gyventojų trėmimą į Igarką (Krasnojarsko kr.) 1948 m. Savo pranešime ji palietė mažai gvildentus tremties aspektus, papasakojo apie traukinio katastrofą, įvykusią Jumatovo geležinkelio stotyje (Baškirijos ASSR). VDU Sociologijos katedros prof. Vylius Leonavičius skaitė pranešimą apie tremtį patyrusių asmenų socialinės tapatybės klausimą. VDU Socialinio darbo katedros doc. dr. Rasos Naujanienės ir Robertos Antanavičienės atlikto moterų tremtinių patirčių tyrimo rezultatus susirinkusiems pristatė jų kolegė prof. N. Večkienė. Dr. Aušra Rimaitė iš VDU Sociologijos katedros ir Vilma Ražanauskaitė iš Socialinio darbo katedros supažindino ne tik su tremtinių, bet ir su jų artimųjų trauminių patirčių analize.

Konferenciją užbaigė tremtinių ansamblio „Kauno senjorai“ koncertas, kuriame skambėjo Igarkoje gimusios dainos. Buvo prisimintos dainų atsiradimo aplinkybės ir jų autoriai.

Konferencijos programa


Kalba LR Seimo narys dr. A. Anušauskas Konferencijos dalyviai Pranešimą skaito LGGRTC generalinė direktorė
T. B. Burauskaitė
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”